Budou peníze na investice města Polná v letech 2018 – 2028?

Autor článku: Petr Denk

Červená čára v grafu v letech 2018 – 2028 vypovídá, že město Polná aktuálně nepočítá vůbec s žádným dalším financováním investic na rozvoj města. Zastaví se rozvoj města v příštích 10 letech? Z čeho budou placeny investice, které je město povinno realizovat dle zákonných předpisů? Například odkanalizování a čištění odpadních vod musí města a obce stihnout dle platné legislativy do roku 2022. Jen modernizace ČOV a navýšení její kapacity je záležitost několika desítek milionů korun. Již minimálně 10 let se ví, že kapacitu ČOVky je třeba navýšit. Z čeho se bude platit odkanalizování místních částí? To jsou rovněž obrovské peníze. Připravuje se město na tyto akce a má na ně finanční prostředky? A co další investiční akce v letech 2018 – 2028? A pokud budou, tak z čeho budou financovány? Graf přeci nezohledňuje v letech 2018 – 2028 žádný další úvěr. Polná se nyní dočkala historicky rekordních dluhů, a to dle grafu téměř 90 mil. Kč. Dosud činil v rozpočtu úhrn ročních splátek jen cca 5,8 mil. Kč. Dluhy se budou platit tedy několik volebních období. Poslední dvě velké investiční akce města jsou financovány pouze z úvěrů (součet obou úvěrů cca více než 60 mil. Kč), nebyla získána žádná dotace. Budoucí zastupitelé budou mít více vrásek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *