ZACHOR – pamatuj!

V neděli 15. dubna 2018 proběhlo v Polné pietní shromáždění k uctění památky polenských obětí Šoa. Do dlažby byly položeny první dva KAMENY ZMIZELÝCH, byla čtena jména obětí a proběhla slavnostní bohoslužba v místní synagoze.

Akci zorganizoval spolek Polin, jehož hlavním posláním je připomínat židovskou komunitu na Polensku. Kameny vznikly díky součinnosti s Židovskou obcí Brno za pomoci pana Borise Baraka Selingera. Pietní místa připravil a kameny usadil mistr kameník pan Ďásek.

První kámen připomíná Martu Bashovou, která byla deportována v květnu 1942 do Terezína. Přesné datum jejího ale úmrtí není známo. Kámen je umístěn na Sezimově náměstí. Položil ho člen spolku Polin poručík Lukáš Vomela.

Druhý kámen pro pana Františka Aufrechta přijela položit jeho vnučka Irena Šolcová. Přednesla i krátkou vzpomínku na svého dědečka. Pan Aufrecht se stal obětí nacistického vraždění před koncem války, zemřel v dubnu 1945. Jeho dvě děti s pomocí několika lidí válku přežily.Paní Kufová, jeho dcera, byla na této slavnosti také přítomna.Kámen je umístěn na Karlově náměstí.

Modlitbu za mrtvé EL MALE RACHAMIM při pokládání kamenů zpíval kantor Federace židovských obcí Daniel Vaněk.

Slovo před rabínským domem a modlitbu v synagoze vedl spolu s kantorem israelský rabín komunity BNEI ISRAEL David Bohbot . Četl z TORY, která byla do synagogy vnesena poprvé od války. Bohoslužba byla hojně navštívena.

Za Židovskou obec Brno přijeli manželé Schneerovi a rodina Urbanova.

Jména polenských obětí ŠOA četli : Miloš Kašpar, předseda Bnei Israel Praha, PhDr. Jiřina Fleischmannová, Spolek akademiků Židů Praha, PhDr. Olga Dostálová, vdova po režiséru Zeno Dostálovi, Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, senátor PČR a polenské děti – Jan Matula, Jakub Perla, Mikuláš Radouš, Krystýna Švandová, Barbora Švomová a Natálie Vacková. Za město Polná byl přítomen starosta Jindřich Skočdopole.

Zúčastnilo se kolem 50 návštěvníků za poměrně velkého zájmu regionálních médií.

Foto: Ludmila Vomelová, Jiří Rathouský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *