Kdo byl Václav Radimský a proč se o něm dnes v Polné mluví

Malíř Václav Jan Emanuel Radimský se narodil roku 1867 v Kolíně a zemřel 1946 v nedaleké Pašince. Ve Vídni a Mnichově studoval krajinomalbu. Roku 1889 odešel do Francie, kde se ve vísce Giverny pohyboval v blízkosti slavného impresionistického malíře Clauda Moneta. Jakožto rakouský občan byl ve Francii za 1. světové války nejprve uvězněn. Byl propuštěn až po zásahu premiéra Clemenceaua, který Radimského tvorbu obdivoval. V roce 1918 se vrátil do Čech, kde žil až do své smrti.

Francouzský impresionismus byl pro jeho tvorbu zásadní. Na rozdíl od mnoha malířů své doby požíval značného úspěchu již za svého života. Roku 1894 byl jako tehdy nejmladší malíř oceněn za svůj obraz Kapradiny. Svými obrazy seznámil českou veřejnost s impresionismem. A nutno říci, že jeho výstavy byly úspěšné – za utržené peníze si mohl například dovolit koupit i automobil. Zároveň se tak jeho dílo dostalo do vlastnictví mnoha různých osob.

A jeden takový obraz, Cesta v Giverny při západu slunce, dnes visí i v obřadní síni polenské radnice. Jak uvádí autorka znaleckého posudku PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová, obraz „jednoznačně patří k vrcholným pracím Radimského, a to nejen jeho rané epochy, ale celé jeho tvorby“ a považuje „předložené dílo za jeden z nejkrásnějších jeho obrazů“. Dle pana Tomáše Hejtmánka z ARTHOUSE HEJTMÁNEK, galerie a aukční dům, s.r.o., by se obraz po celkovém restaurátorském zásahu (který by vyšel na 30 až 40 tisíc korun) mohl vydražit za rekordní částku přesahující 10 milionů korun.

Jak informoval 3. července Jihlavský Deník, o budoucnosti obrazu se diskutovalo v rámci polenského Zastupitelstva. Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit prodej obrazu formou aukce. Po delší diskusi zastupitelů starosta Jindřich Skočdopole bod stáhl a přislíbil, že do příště rozšíří předložené materiály o stanovisko několika galerií, zda mají či nemají zájem obraz vystavovat, a tím převzít závazky z toho plynoucí (například pojištění).

Problémem však jsou nejasné okolnosti nabytí obrazu městem Polná. Přestože obraz patří Polné již několik desítek let, neexistuje žádná darovací smlouva či jiný doklad. A bez prokázaného původu dost možná nelze uskutečnit dražbu, ani například propůjčit dílo Národní galerii.

Otázkou tedy je, kde se tu jen Cesta v Giverny při západu slunce vzala.

Zdroje: wikipedia.com, jihlavsky.denik.cz, mesto-polna.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *