Author: Eva Půžová

O morálce (čistě teoretická úvaha) 1

O morálce (čistě teoretická úvaha)

Morálka je soubor pravidel a norem chování lidí ve společnosti, která vyjadřuje názory na jednání člověka z hlediska dobra a zla, čestnosti a nečestnosti, správnosti a nesprávnosti. Hlídá ji i veřejné mínění. Kdysi se...