Rubrika: O Polné a Polensku

Historický kalendář – říjen 0

Historický kalendář – říjen

1.1905 V Nardenu otevřeno muzeum J.A.Komenského 2. 1807 Vyplula první paroloď 6. 1870 Přičleněn papežský stát k Itálii 8. 1918 V Paříži vyhlášena naše nezávislost 9. 1908 Vypukla balkánská válka 11. 1424 Zemřel Jan...

Jaký strom taková povaha – Líska 0

Jaký strom taková povaha – Líska

Líska         24.9.  –  3.10. laskavá a netrpělivá Líska je nenáročný keř zrovna jako lidé zrození  ve dnech brzkého jera a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží se upoutat pozornost okázalýmí gesty a plamennými projevy, přesto mají...

Jaký strom taková povaha – oliva 0

Jaký strom taková povaha – oliva

Oliva                      23.9. Diskrétní a vyrovnaná Oliva, dříve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. Lidé narození pod jejím vlivem jsou symbiozou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech nejvíce...