Ustavující schůze zastupitelstva 8. 11. 2010

Ve středu 8. listopadu 2010 proběhlo v sálu zámku ustavující zasedání městského zastupitelstva. Zasedání bylo přítomno všech 21 zastupitelů a asi 90 občanů. Na pořadu byla volba starosty, místostarosty a dalších 5 členů městské rady, volba finančního a kontrolního výboru a volba zástupců města v organizacích s účastí města. Po nutných formalitách a složení slibu zastupitelů dal Jindřich Skočdopole návrh, aby se o zastoupení v orgánech města hlasovalo veřejně – aklamací. Nato podal zastupitel Ivan Klusáček protinávrh, aby se v personálních otázkách volilo tajně. Protinávrh na tajné hlasování byl všemi zastupiteli, kromě zastupitelů za „Polnou-Dobrou adresu“ a KDU-ČSL, zamítnut. O návrhu volit veřejně už se pak ani nehlasovalo a začlo se hned volit aklamací.

Na návrh Nezávislých pro Polnou a KDU-ČSL byl zvolen starostou už počtvrté Jindřich Skočdopole (17 hlasů pro, zdrželi se Klusáček, Kubová, Skočdopole, Vatter). Zástupcem starosty byl zvolen na návrh ODS opět Ing. Jaroslav Sobotka (17 pro, zdrželi se Klusáček, Kubová, Sobotka, Vatter).

Dále byli na návrh svých stran do městské rady voleni radní. Za KDU-ČSL Ing. Miloš Kvasnička (20 pro, zdržel se Kvasnička), na návrh Nezávislých pro Polnou zvoleni Ing. Petr Dvořák (20 pro, zdržel se P. Dvořák) a Mgr. Vlastimil Matula (20 pro, zdržel se Matula). Do městské rady pak nebyl zvolen ani jeden ze dvou kandidátů navržených „Polnou-Dobrou adresou“ , ani Ing. Ivan Klusáček (3 hlasy pro : Hladík, Kubová, Vatter, proti Bohdálek, Coufal, Z. Dvořák, Matulová, Mlynář, Šináglová, ostatní se zdrželi) ani Libuše Kubová (5 pro : Hladík, Hradová, Klusáček, Šimečková, Vatter, proti Coufal, Z. Dvořák, Matulová, Šináglová, ostatní se zdrželi). Za KSČM byl poté do městské rady zvolen Miroslav Zvolánek (15 pro, proti Klusáček, Kubová, Šimečková, zdrželi se Hladík, Vatter, Zvolánek) a nakonec za ČSSD byla do rady zvolena Bc. Daniela Šináglová (17 pro, zdrželi se Klusáček, Kubová, Šináglová, Vatter).

Předsedou finančního výboru byl zvolen Josef Mlynář, předsedou kontrolního výboru Ing. Ivan Klusáček. Pak zvoleni i zástupci města v organizacích s účastí města Polné.

Hlasování o kandidátech do městské rady jsem podrobně a jmenovitě uvedl úmyslně. Je tak patrné, jak se v Polné postkomunistickou érou ustavené souručenství Nezávislých pro Polnou a jejích koaličních satelitů KSČM, ČSSD, ODS i KDU-ČSL, po vzoru Národní fronty, postupně upevnilo a opevnilo. Propletenec všech možných zájmů, kde hlasuje KSČM pro ODS a ODS s lidovci pro KSČM a všichni pro sebe navzájem. Jseš náš, hráš mariáš. To věru s demokracií má sotva co společného.

Polná-Dobrá adresa vznikla i ze vzdoru proti stávajícím poměrům. Šla do podzimních voleb a uspěla jako druhá nejsilnější strana ve městě. Získala stejný počet mandátů jako KSČM a ODS dohromady. Přišla s programem Demokracie, Otevřenost, Informovanost, Průhlednost, a navíc, zdá se, s odhodláním ho plnit. Jako taková musela být Polná-Dobrá adresa stávající koalicí odvržena.

Diskuse s občany po ukončení schůze zastupitelstva se týkala jen jednoho tématu. Polné-Dobré adresy. Nebyl jsem tedy sám, kdo viděl tu nabubřelost a aroganci při volbě. Došlo totiž k málokdy vídanému úkazu. Někteří občané se sami od sebe začali zastávat odstrčených před vrchností.

2 Responses

  1. russel napsal:

    Chápu tedy dobře, P-DA je jako jediná v opozici a zbylé strany utvořily koalici?

  1. 20.1.2011

    […] uvedl POL NET v článku Ustavující schůze zastupitelstva 8. 11. 2010, z 1. ledna, hlasovali zastupitelé za ODS a KSČM pro své zástupce do vedení města […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *