Zásahy do tváře města pod diktátem evropských dotací?

Napsali: R. Vařejčka, J. Zeman

V pondělí 28. května proběhl v Kuhnově síni polenského zámku cyklus krátkých odborných přednášek „Příklady dobré praxe a prezentace projektů na venkově“. Zde byl oficiálně představen návrh koncepce města v grantové a dotační politice do roku 2016 včetně financování (možno shlédnout na stránkách města zde). Kromě toho nám byly představeny konkrétní projektové záměry, které zadalo město Polná spolu s Místní akční skupinou Českomoravské pomezí  jednotlivým architektům.

V nich jsme se mimo jiné dozvěděli, že má vzniknout tzv. „Jiříkova a Anežčina stezka kolem rybníka Peklo“. Tento projektový záměr se má skládat ze tří hlavních aktivit – stezka samotná, úprava areálu letní scény Zámku a vznik přírodního koupacího biotopu u Pekla. Projektový záměr obsahuje (v případě odkoupení pozemků městem) několik kontroverzních zásahů do stávající podoby těchto lokalit, například:

* Zrušení tenisového kurtu nad letní scénou a jeho nahrazení venkovní šachovnicí o rozměrech asi 6×6 metrů, pískovištěm, dětským hřištěm a posilovnou pod širým nebem.

* Pozměnění podoby plochy na letní scéně – vzniknout má plocha pro inline bruslení, ohniště a především prostor využívaný jako hlediště bude – jak lze vidět z nákresu – „humanizováno“ a vznikne zde hlediště se sedačkami vystavěné do výše asi tří metrů. Letní scéna Zámku byla využívána k open-air koncertům a větším kulturním akcím a do budoucna by po úpravě mohla být takto včetně velkého hlediště využívána opět.  Zastavěním letní scény by v zásadě zanikla možnost pořádat kultutní akce pro větší množství lidí. Proč město zbavovat prostoru bývalého sokolského cvičiště, který je pro takové akce předurčen? Pro komornější akce se navíc venkovní prostory příliš nehodí, navíc  ptostory  pro takové účely již v Polné máme, například Kuhnovu síň aj.

* V areálu U Pekla má vzniknout placené „přírodní“ koupaliště (koupací biotop) v podobě betonové vany zapuštěné do rybníka Peklo se zdí převyšující jeho hladinu asi o jeden metr. Nejsme si zcela jistí, že je tato lokalita pro takovýto druh koupaliště vhodná.

Nepálí nás ale ani tak samotná podoba této koncepce, jako spíš to, že nám byla představena týden před zasedáním zastupitelstva, které má rozhodovat o jejím schválení. Zásadním problémem je také to, že projektový záměr má být odeslán do konce června. Prostoru pro změny tohoto konceptu tak není příliš. Otázka zní, jestli měl vůbec někdo touhu, aby takový prostor vznikl. Asi ne. Kdyby ano, byli by občané a zastupitelé o záměru informováni s dostatečným předstihem, aby se k němu mohli vyjádřit.

V pondělí 4. června bude zastupitelstvo města rozhodovat o tomto „Návrhu na projednání koncepce města v grantové a dotační politice do roku 2016“.  Nechceme zatracovat veškerou práci Ing. Denka, kterou na tomto projektu odvedl, ale nelíbí se nám, že na ní jako občané nemůžeme mít pražádný vliv. A dost možná ho nebudeme mít po další čtyři roky.

Zdá se nám, že nás, občany Polné, někdo opět plánuje obcházet. Jednou z možností, jak vyjádřit svůj názor tak, aby byl slyšen, je dostavit se v pondělí 4. 6. v 17:30 na městský úřad na zasedání zastupitelstva. Zasedání je veřejné a každý se zde může k této věci vyjádřit. Přijďte pomoci nasměrovat evropské peníze správným směrem.

 

6 Responses

 1. Matěj Kruntorád napsal:

  Hm, návrh na úpravu letní scény se mi taky nelíbí (kor, když jsem s hrůzou viděl na konci prezentace představené podobné realizace…)
  Tělocvična se mi naopak líbí hodně – pečlivě a hezky udělaný projekt.
  Co se týče koupaliště u Pekla, tak nevím, ty realizace firmy vypadaly docela pěkně.

 2. Daniel Fiala napsal:

  Když už to vypadá, že se v Polné začnou po čase pořádat koncerty ve větší míře než 3x za rok, chtějí zničit současnou podobu letní scény… ach jo… 🙁

 3. Roman Vařejčka napsal:

  Některé věci jsou skutečně otázkou vkusu. Ani já v podstatě nemám nic proti vzhledu tělocvičny. Někomu se zase může líbit betonová hráz u koupacího biotopu. Problém je spíš v přístupu, ochotě komunikovat apod.

 4. David Havlíček napsal:

  Taky jsem pro zachování letní scény jakožto jediného areálu pro open-air hudební akce většího charakteru.

 5. lukáš nepraš napsal:

  zachovat letní scenu na koncerty

 6. Honza Dajč napsal:

  Je jisté že k výše u vedenému by bylo třeba široké diskuse s veřejností. Nicméně je třeba ocenit snahu o získání evropských peněz ke zvelebení našeho města.
  Navrhované Jiříkově cestě kolem Pekla není třeba nic vytknout,bylo vždy tradicí na Polensku zřizovat tzv.“výletní cesty“, a Březina by si jistě něco takového zasloužila.
  Co se týče přírodního přírodního koupacího biotopu je velmi diskutabilní jeho umístění a napájení vodou z Pekla,všichni ví jak to s pekelskou vodou vypadá,mám obavu ze zbytečně promrhaných peněz z eventuálně získané dotace – zářným příkladem je velmi nepovedené a uspěchané odbahnění Pekla které stejně ani náhodou vzhledem ke kvalitě vody nemůže fungovat jako koupaliště a škoda vynaložených prostředků k vybudování všeho zázemí co tam je.
  K úpravě letní scény. Nic nemám proti konání open festivalů. Ovšem je třeba zvážit zda je smysluplné takový prostor v historické části využívat k takovým akcím 2-3x za sezónu či jej nějak využít ke konání menších akcí včetně volnočasových aktivit.
  Myslím že megalomanství není na místě a právě menší klubové i jiné pořady jsou tou správnou cestou. Pohled na současný stav letní scény je velmi tristní,ba až smutný či tragický a je jen dobře že je snaha tento vzácný prostor nějak smysluplně využít.
  Já tedy nevidím žádný problém se snahou města stávající stav řešit žádostí o evropské dotace,ani v tom nevidím žádný“diktát“je to spíše v komunikaci a pokud je tomu věnováno tolik času a energie pak by bylo nanejvýš vhodné veřejnost aktivně informovat ne pouze odkazy na tu či onu stránku. Je třeba si uvědomit že je zde snaha o získání peněz ke zvelebení našeho města,to je velmi pozitivní,ale jde o to aby byly prostředky které se možná podaří získat investovány ku prospěchu a spokojenosti občanů.
  Hezký den……

Napsat komentář: Matěj Kruntorád Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *