DOKUMENT: názor právníka Luk nad Jihlavou k Dodatku stanov SVAK Jihlavsko č. 4

Napsal: M. Mareš 

Korespondence vodárenského právníka Luk nad Jihlavou se starostou obce Luka nad Jihlavou byla součástí podkladů pro jednání mimořádného zastupitelstva Luk nad Jihlavou dne 19.11.2013. Zastupitelstvo Luk nad Jihlavou 4. dodatek neschválilo.

Vážený pane starosto,

podle mne je návrh na 4. dodatek ke stanovám jen snahou, jak ještě více zkomplikovat situaci, navázat na SVAK obce tak, aby se nemohly osamostatnit a zneprůhlednit postavení obcí ve vztahu k majetku, se kterým by podle zákona měl SVAK pouze hospodařit. Pokud se mění počet obcí, které jsou ve SVAKu, stanovy opět neřeší vztah jednotlivých obcí k nabývanému majetku a jeho rozdělení a vypořádání při vystoupení obce ze SVAKu. Návrhem na 4. dodatek si chce předseda SVAKu pouze zajistit souhlas členských obcí s tím, co bude do budoucna vlastnictvím SVAKu z majetku nově vybudovaného. Vztahy, které by měly být řešeny podle Par. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích se tak ještě více zkomplikují. Dokud nebude vyřešena podstata věci, tj. vyjasněno jaký vztah vlastnický, spoluvlastnický, nárokový na vypořádání provázaný současně smluvně tak, aby veškerá vodovodní a kanalizační síť fungovala v režii obce, pokud se rozhodne vystoupit ze Svaku, není možno s navrženým dodatkem souhlasit. O věci můžeme kdykoliv hovořit na schůzce, termín dohodneme telefonicky.

You may also like...

1 Response

  1. 1.12.2013

    […]  V roce 2013 přestala být voda upravována v polenské úpravně vody a úpravna byla zakonzervována. Od října 2013 pijeme v Polné vodu, která do našich kohoutků přitéká z úpravny v Hosově za Jihlavou. Zastupitelé města Polná na svém 18. řádném zasedání konaném 30. 10. 2013 odhlasovali dodatek č. 4 ke stanovám SVAK Jihlavsko. K tomuto bodu neproběhla prakticky žádná diskuse. Dle právníka Luk nad Jihlavou stěžuje tento dodatek možnost případného vystoupení obcí ze SVAK Jihlavsko (Viz zde.) […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *