Pro nevydaný vodárenský majetek „hoří“ velká dotace Jihlavy

Napsal: Miroslav Mareš

Mezi Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Statutárním městem Jihlava opět „stoupá teplota“ vzájemných vztahů. Tentokrát „hoří“ tzv. „velká dotace“ s podporou od Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci hlavních kanalizačních stok v Jihlavě.  V projektu měly být zkapacitněny a doplněny stoky na území města Jihlavy, na projekt mělo být napojeno celkem 350 nových uživatelů.

Jenže plány a záměry jihlavské radnice komplikuje patová situace kolem vydávání vodárenského majetku po vystoupení ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Nejnověji Jihlava mluví o termínu na konci dubna, kdy musí být vydávání majetku dokončeno. Jinak Jihlavě hrozí vyřazení v polovině května z poskytování dotační podpory Ministerstvem. Tento termín pro převzetí majetku se ale jeví jako nereálný. Ztráta dotační podpory je stále zřetelnější. Jednání místopředsedů SVAKu (Fabeš, Plavec) s primátorem Jihlavy Vymazalem vypadaly zprvu nadějně, ale situace se po velikončních svátcích dostala znovu do slepé uličky.

Místopředseda SVAKu Roman Fabeš při žádosti o vyjádření k řešení situace SVAK-JIHLAVA pouze odkázal na právního zástupce SVAKu v Praze.

Vodárenské stoky řešené ve „velkém“ projektu:

 SZV-JI/I řeší 4 stavby:
Stavba 2 – zkapacitnění kmenové stoky „A“ na pravém břehu Jihlavy od soutoku se stokou „D“ ul. Mlýnská o délce 708 m
Stavba 4 – zkapacitnění kmenové stoky „C“ na levém břehu Jihlavy a shybka o délce 442 m
Stavba 8 – vybudování splaškové kanalizace Sasov o délce 1 342 m, připojeno bude 350 EO
Stavba 9 – vybudování dešťové zdrže na stoce D pro zajištění ochrany Jihlávky před znečištěním z OK při dešťových událostechSZV-JI/II řeší 3 stavby:
Stavba 5 – zkapacitnění kmenové stoky „D“ na pravém břehu Jihlávky ul. Okružní o délce 271 m
Stavba 6 – zkapacitnění kmenové stoky „D“ na březích Jihlávky ul. U Rybníčku o délce 276 m
Stavba 7 – zkapacitnění kmenové stoky „D“ na levém břehu Koželužského potoka o délce 349 mStavba SZV-JI/III řeší 2 stavby:
Stavba 1 – zkapacitnění kmenové stoky „A“ na pravém břehu Jihlavy, ul. Mostecká, po soutok se stokou „D“ o délce 1 176 m
Stavba 3 – zkapacitnění stoky „B“ na pravém břehu Drážního potoka o délce 769 m a vybudování vírového separátoru.
 

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *