NÁZOR: Erich Janderka (radní Jihlavy): Navrhuje se zřízení řádu zlaté kapky vody

Tento názor se nemusí shodovat s názorem redakce

Navrhuje se zřízení řádu zlaté kapky vody

VAS, a.s. zahájila svou prezentaci členským obcím Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko dne 12.11.2013 motem „Měli bychom Vodárenské poděkovat za to, že v Jihlavě stále teče voda“.
Naprosto s tím souhlasím. Musím však sdělit čtenářům něco, co Vodárenská ze příslovečné skromnosti lidem utajila.

Aby totiž Vodárenská mohla i nadále dodávat do Jihlavy vodu, a to proti vůli zastupitelstva a rady Jihlavy, a hlavně proti vůli chamtivých jihlavských advokátů, musela lhát vodoprávnímu orgánu, když žádala o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Vysoká (ve vlastnictví Jihlavy) a také když žádala o prodloužení povolení k bezplatnému odběru vody z pístovského rybníka (také ve vlastnictví Jihlavy). Získání těchto povolení je totiž nezbytné pro dodávky vody do Jihlavy.
Vodoprávním úřadem je totiž odbor životního prostředí magistrátu města Jihlava. A protože městští úředníci by Vodárenské určitě nevydali povolení k provozování a využívání cizího – jihlavského – majetku, a Jihlava jej Vodárenské taky nedala, musela se Vodárenská v zájmu zásobování obyvatel Jihlavy obětavě a v rozporu se svou zásadou pravdomluvnosti a
transparentnosti uchýlit ke lži. Při uplatnění žádostí nepravdivě tvrdila, že je jihlavský majetek její, popř. Svazkový.
Ano, obětavost Vodárenské při (nepovoleném) provozování jihlavského vodárenského majetku je tak velká, že je ochotna dokonce lhát v jednání na úřadě.
Poděkování je však málo. Za tuto obětavost si Vodárenská zaslouží zřízení
nového vyznamenání – Řádu zlaté kapky vody. Zlaté proto, že spolu s udělením řádu si Vodárenská každoročně ulije 55 mil. Kč, které vybere od občanů Jihlavy na předraženou výrobu surové vody.

P.S. Jiní zájemci o stejně obětavé a nezištné provozování cizího majetku v Jihlavě mají smůlu. Podle jiného materiálu Vodárenské ze stejné prezentace má Vodárenská v úmyslu zajistit si provozování jihlavského majetku a každoroční Zlatou kapku až do roku 2023.
——————–
Erich Janderka (ODS) je současný radní města Jihlavy. V minulosti zastupoval Jihlavu ve vedení SVAK Jihlavsko,

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *