Školení SVAKu pro vodárenskou elitu: „IN-HAUS“ je správně „IN HOME“

Napsal: Miroslav Mareš
Vodárenské školení Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v úterý po Velikonocích bylo skutečně přístupné jen osobám, které vybralo vedení Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Řadoví zastupitelé, kteří také mají uloženu povinnost starat se o obecní majetek „péčí řádného hospodáře“, nebyli na jednání vpuštěni.  Do jednací místnosti byli tajemníkem Šmídem vpuštěni pouze starostové a zástupci členských obcí ve SVAKu. Veřejnost neměla k informacím přístup.
 
Na jednání byly starostům prezentovány výhody současného fungování SVAKu. Například byly starostům rozdány materiály, které prezentovaly výhody současného vlastnického modelu:
 
po ukončení platnosti stávajících provozních smluv mezi jednotlivými svazky nebude potřeba dělat koncesní řízení na provozování infrastruktury, bude použito zadávání in-haus. Tento postup je v souladu se zákonem o zadávání zakázek.

Zadávání in-haus ale nezná současná legislativa, nejde ani o ekonomický pojem. Autor prezentace výhod stvořil novotvar, který může ekonomika jako vědní disciplína pečlivě zkoumat.

Novotvar patrně vznikl smícháním němčiny a angličtiny z termínu „IN HOME“. Jde o uplatnění výjimky při zadávání veřejných zakázek dceřiným společnostem.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *