SVAK Jihlavsko musí úředně poslat Jihlavě 55 milionů CZK. Do tří dnů.

Napsal: Miroslav Mareš

Jihlava

Bankovní účet SVAK Jihlavsko úředně přijde o padesát pět milionů korun. Statutární město Jihlava vyčíslilo svůj nárok na rozdělení peněz na bankovním účtu. To vše do tří dnů podle správního rozhodnutí Kraje Vysočina, proti kterému není řádné odvolání možné. Přitom SVAK Jihlavsko jako odpůrce odkazoval na nutnost komplexního řešení celého procesu vystoupení Jihlavy a navrhl zamítnout návrh Jihlavy jako nedůvodný. SVAK Jihlavsko později doplnil své vyjádření v tom směru, že návrh Jihlavy je nedůvodný i proto, že valná hromada odpůrce uložila předsednictvu zajistit řádnou identifikaci vypořádaného majetku a znalecký odhad jeho tržní ceny ke dni 31. 12. 2012, což Jihlava odsouhlasila a nyní svými návrhy u krajského úřadu a soudu postupuje v rozporu s těmito zásadami vyrovnání.

Verdikt

Krajský úřad v této souvislosti podotkl, že poukazy odpůrce (SVAK Jihlavsko) na nutnost posoudit celou věc vystoupení navrhovatele z odpůrce komplexně a zohlednit vzájemné závazky nejsou ve vztahu k předmětu tohoto řízení relevantní a krajský úřad jako příslušný správní orgán, vázán návrhem, kterým bylo toto řízení zahájeno, posuzoval „izolovaně“ pouze důvodnost nároku navrhovatele, který uplatnil ve svém návrhu.

Pravomoc

Ve správním rozhodnutí vysvětluje Krajský úřad i svou pravomoc k vydání správního rozhodnutí:

(…)krajský úřad uvádí, že jeho pravomoc je založena ustanoveními správního řádu, neboť spor, o který v tomto řízení jde, vyplývá ze smlouvy, jejímiž smluvními stranami byly (jsou) obce, a která naplňuje definici koordinační veřejnoprávní smlouvy uzavřené v samostatné působnosti obcí(…),“ stojí v rozhodnutí krajského úřadu. Celkem má rozhodnutí krajského úřadu jedenáct stran.

Tři miliony penále

Především třímilionové penále je pro členské obce SVAK Jihlavsko nepříjemným nákladem, který zřejmě nepůjde započítat do celkového majetkového vyrovnání s Jihlavou. Tuto částku uhradí členské obce SVAK Jihlavsko jako pomyslné bolestné za průtahy při majektovém vypořádání. Společný majetek na bankovním účtě členských obcí SVAK Jihlavsko se jedním správním rozhodnutím citelně zmenšil.

——-INFOBOX——-

Účet za dělení bankovního účtu SVAKu po vystoupení Jihlavy

52.189.015,03 Kč (nárokovaná pohledávka Jihlavy)

3.034.183,54 Kč (úrok z prodlení činí od 1.2.2013 do 28.11.2013)

325.900,- Kč (palmáre Jihlavy – zamítnuto)

————-

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *