Informace J. Vlacha na zastupitelstvu Dobronína (16. 12. 2013)

Ilustrační foto, autor: Zsuzsanna Kilian

Napsal: Miroslav Mareš

Poznámka autora: Jde o přepis audiozáznamu ústního projevu, který je nepatrně upraven, aby  čtenáři dával smysl.

„Pokusím se ve stručnosti vysvětlit stav věci, jaký ve svazku je, ačkoliv různí pisálkové zase budou stav věci ovlivňovat buď z neznalosti věci nebo úmyslně. O tom, co je svazek, jste dostali informace nedávno. Největším problémem, který je otloukán různými pisálky v médiích, je majetkové vyrovnání s městem Jihlavou, co se týká majetku. K tomu uvedu, že svazek ke konci minulého roku hospodařil s majetky za 2,45 miliardy. Na území Jihlavy, ale nikoliv v majetku Jihlavy, jsou majetky asi za 1,3 miliardy korun. Ty se skládají z několika částí: 1. majetky, které stát neuměl převést na obce jinak, než tak, že zákonným způsobem založil svazky obcí. A byl majetek převáděn přímo na ty svazky. To byly majetky, které předtím spravovaly Jihomoravské vodovody a kanalizace, závod Jihlava. Další majetky jsou ty, které svazky obcí vytvořily do 31. 12. 2000. Další majetky jsou ty, které obce vytvořily a vložily do práva hospodaření. Zápůjčky svazek nemá. Můžeme ještě hovořit o akciích a penězích na účtě. Podotýkám, že akcie se nevydávají, jen jejich finanční ocenění v jejich finanční náhradě. A teď se vrátím k majetkům Jihlavy. Protože Jihlava skončila ve svazku k 31. 12. 2012, tak podle Stanov si do měsíce měli převzít majetky do práva hospodaření. My jsme je na to písemně upozornili, leč nic se nedělo. Vyzvali jsme je ještě dvakrát, nic se nedělo. O to větší bylo naše překvapení, když advokátní kancelář cestou správního rozhodnutí na Kraji dosáhla toho, že tyto majetky máme vydat. Opravdu velmi podivné. Chcete jim to vydat a oni…jako… dobře. Velmi mě potěšilo, že kraj zamítl poměrně velkou částku, kterou si tam Ondruš napočítal za právní služby. Protože Magistrát města Jihlavy má dost kvalifikovaných právníků. Čili nám nařídili majetky vydat.

Takže k podpisu smlouvy došlo konečně 20. září, i když ta smlouva byla 25. ledna. To byly majetky za 350 milionů korun. Další majetky, které Jihlava vybudovala do 31. 12. 2000 a vložila je do svazku. Žádný problém v tom nebyl. Chtěli jsme , aby tyto majetky asi za 85 milionů byly také naceněny. A majetky všech obcí byly předmětem naceněny v odhadu majetku všech obcí. Nicméně Kraj 4. 10. nařídil a vydalo se to.

Žádné noviny nenapsaly, protože všechny noviny jdou proti svazku a ve prospěch Jihlavy, že Jihlava vystupuje od roku 2009, nebo dokonce 2008, nikdy nepřipravila provozování majetku městem. Takže teď je zajímavá situace. Jihlava by měla majetky provozovat. Ale Jihlava nemá koncesi, protože když vyhrála Vodárenská a.s., tak Jihlava koncesi skrečovala. Nemá vydané ani rozhodnutí o provozování vydané krajským úřadem. Dobře. Tak proto, aby několik tisíc obyvatel Jihlavy, možná deset tisíc nebylo ohroženo v dodávce pitné vody a odvodu splaškových vod, provozuje tyto majetky dál Vodárenská a.s. a poměr nájemného, které se na těchto majetcích vytváří podle klíče, který stanovil Mgr. Šianský na těchto majetcích je ukládáno na zvláštních účtech svazku. Ačkoliv si myslím, že výpočet Mgr. Šianského Jihlavu trochu poškodil.

Ale to je druhá věc. Čili je to takhle.

To samozřejmě Jihlavě nestačilo a žádali okamžité zaplacení 55 milionů korun, jinak dají na svazek exekuci. Bylo jim vyhověno úředníkem Markem na krajském úřadě a v podstatě nám to bylo doručeno. My jsme se proti tomu ohradili. Nicméně spočítali jsme to tak, že 35 milionů Kč potřebujeme na splácení úvěru za čistírnu odpadních vod, na kterou není připojen nikdo jiný, než Jihlava. Dále jsme započítali 17 milionů korun, které měla Jihlava vrátit k 1. 1. 2012. K tomu naběhly úroky, které si dokonce navrhla sama Jihlava. Takže když se to takhle spočítalo, tak výsledek je asi 1,9 milionu Kč, který byl převeden na město zároveň se zdůvodněním, proč to tak je.

Takže to nějakým způsobem nebylo zohledněno advokátní kanceláří Ondruš a předali tu věc jako takovou nějaké vymáhací společnosti. A v pátek nám oznámili, že máme exekuci a máme obstavený účet u České spořitelny. Tady chci trošku přerušit: tyto věci se nedotýkají jednotlivých obcí, jak děsí různí pisálkové. My proti rozhodnutím pana Marka jsme podali stížnost na Ministerstvo vnitra a událost se řeší. A v pátek odpoledne představte si velký humbuk! Novináři a tak dál. Čili zase jednostranně. Rád bych Vám tady přečetl sdělení k exekuci, je to z 16. 12.: Dnešního dne byly svazku doručeny všechny listiny týkající se exekuční částky 52 milionů korun. Takže od toho dne běží třicetidenní lhůta dobrovolného plnění. V této lhůtě požádá svazek o odklad vykonavatelnosti celé této části zejména proto, že svazek podá správní žalobu na určení neplatnosti rozhodnutí správních rozhodnutí Kraje Vysočina (teď jsou tady čísla rozhodnutí), které dovozujeme z přerušení správního řízení o těch 35 milionů Kč (to jsou ty akcie). My jsme dostali usnesení Ministerstva vnitra o tom, že rozhodnutí ze 7. 10. se podle paragrafu 62 správního řádu přerušuje. Krajský úřad dostal rozhodnutí z Ministerstva vnitra. My jsme navrhovali, aby to Ministerstvo vnitra zrušilo na základě všech dokumentů, které jsme předložili. Oni si vzali lhůtu, aby to celé prošli. A vydali určitý pokyn, který šel na Krajský úřad. Takže v současné době není ohrožena činnost svazku, co se týká financí. Do konce ledna bude hotové nacenění majetku, pak se zpracuje smlouva s Jihlavou na majetky o které má Jihlava zájem. Kromě společného majetku, který se nevydává, ale vyplácí se jeho část, co patří Jihlavě. Dojde k vzájemným zápočtům. Na konci se to celý podtrhne a bude naprosto jasné, kdo komu co doplatí, nebo jestli jsme na nule. Já jsem poměrně optimista, byť jsem to počítal jenom v hrubých číslech, ale domnívám se, že svazek když na tom bude hodně špatně, tak bude na nule. Ale já si myslím, že budeme lehce nad tou nulou. Čili zhruba do 8. února se bude zpracovávat smlouva. Pak půjde na obce smlouva s pozvánkou na mimořádnou valnou hromadu, která bude 22. nebo 24. února. Musí se to poslat s patnáctidenním předstihem. A valná hromada se usnese, že tyto majetky budou Jihlavě vydány, protože předsednictvo má pravomoc jen do 300 000 CZK. Pak budou smlouvy do dvou nebo tří dnů doručeny městu Jihlava a tam by to mělo proběhnout zastupitelstvem Jihlavy obdobným způsobem. Teďka co s tím nájemným? A co především se zásobováním lidí v Jihlavě a odváděním odpadních vod v Jilhavě? A co s tím, aby neustále Ondrušovci netvrdili, že se svazek neoprávněně obohacuje?

Takže prosím Vás. Majetek bude muset provozovat Vodárenská a.s., protože to jinak nejde. Svazek s nájemným, co se tam bude vytvářet, už nebude mít nic společného. Jestli si ho Vaska dá na zvláštní účet nebo do depozitu řešit nebudu a nechci. My už jako svazek s majetkem Jihlavy, který jsme Jihlavě vydali, nepočítáme.

Co se týká vodného a stočného, tak to je podle provozní smlouvy a bude se schvalovat na valné hromadě teď ve čtvrtek. A myslím, že někteří budou příjemně překvapeni. Nějakým způsobem. Bude to platné vodné a stočné až do okamžiku vypořádání s městem Jihlavou. Pak se bude muset řešit vodné a stočné na provozovaný majetek, který tam je. Ani tam by nemělo dojít k žádnému zádrhelu. To, že dneska Jihlava ve zprávách odsouhlasovala svou cenu vodného a stočného – samozřejmě oni provozují mizivou část majetku. Co se týká provozování do budoucna, tak tu vodu budou muset nakupovat z úpravny vody z Hosova, která nebude Jihlavě vydána. Co se týká ceny, tak bude to nákladová cena plus přiměřený zisk. Ani po dotazu na ministerstvo zemědělství nevím, co to je přiměřený zisk. Čili to budeme řešit v okamžiku, kdy se to vydá a připraví na privatizované majetky. Protože lítají různé zvěsti a různě upravené informace cestou tisku dostávají k lidem. Na některé záležitosti nebudu odpovídat. Může se zeptat kterýkoli zastupitel nebo občan obce (Dobronín) – odpovím. Jinak ne!

Pokračování příště: Odpovědi předsedy Vlacha na dotazy Dobronína

You may also like...

1 Response

  1. 21.12.2013

    […] obce Dobronín podal předseda předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko Jiří Vlach obsáhlou ústní zprávu o situaci a pak následovala diskuse […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *