Myšlenky z rezignačního dopisu starosty Wölfla na funkci ve SVAK Jihlavsko

Napsal: Miroslav Mareš

Okamžitá rezignace starosty Luk nad Jihlavou Viktora Wölfla na členství v předsednictvu SVAK Jihlavsko z pondělí 2. 12. 2013 je ve formě podnětu předsednictvu SVAK Jihlavsko a kontrolnímu výboru Svazu. Starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl v něm informuje členské obce o ztrátě důvěry k vedení Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. O problémech v účetnictví a „podezření na podvodné praktiky“ se dozvěděli zastupitelé Velkého Beranova až po sedmi měsících, i když byl po celou dobu zápis z představenstva k dispozici u starosty obce Velký Beranov. Přinášíme některé myšlenky z rezignačního dopisu Viktora Wölfla. Dokument poskytla jedna z členských obcí SVAK Jihlavsko s podmínkou anonymity.

Špatná informovanost členských obcí

„Přes opakované žádosti Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko neinformuje pravdivě, úplně a včas své členy ani předsednictvo a vystavuje tak členské obce i členy předsednictva jako fyzické osoby možným sankcím. Krom toho, že je postupováno nezodpovědně a v rozporu se zákonem i stanovami ohledně majetku, s nímž svazek nakládá.“

Úroky pro Jihlavu jako škody z prodlení

„Statutární město Jihlava se svých práv domáhá žalobami, kdy se dovolává i toho, že nejsou plněny závazky z usnesení 47. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, toho, že není postupováno dle platných stanov svazku a požaduje placení úroků z prodlení, které mohou činit i částky v řádu miliónů Kč.“

Chyby v účetnictví?

„Nevidím jako smysluplné účastnit se zasedání orgánu svazku, který dle čl. 9, bod 9.4. platných stanov zodpovídá „za řádné vedení účetnictví“, tedy za postupy v souladu se zákonem o účetnictví i postupy daňovými a v souladu s postupy vymezenými platnými stanovami Svazu kanalizací a vodovodů Jihlavsko, jestliže nemohu jako člen kolektivního orgánu svým postojem a rozhodnutím či vyjádřením názoru ve věci ovlivnit chybné postupy Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v zásadních věcech, v současné době především ve věcech řešených v souvislosti s vypořádáním člena svazku, který vystoupil, konkrétně se Statutárním městem Jihlava.“

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *