(ROZHOVOR) Advokát Ondruš: Důrazně se ohrazuji proti slovům „nátlak Jihlavy“

Napsal: Miroslav Mareš
Právník Jihlavy Radek Ondruš poskytl Polnetu krátký rozhovor k aktuálním událostem ve sporu o vodárenský majetek Jihlavy. SVAK Jihlavsko označil článek v Jihlavských listech za nátlakový a nezákonný zásah do vnitřních záležitostí SVAKu.
1. SVAK Jihlavsko označil článek v Jihlavských listech (17. 2.) za „zcela nezákonný zásah do výkonu interních a vlastnických záležitostí“ Svaku Jihlavsko. Cítíte nutnost doplnit nebo opravit své vyjádření?
Jako advokát bych si osobně o vyjádření svého kolegy advokáta nikdy nedovolil tvrdit, že se jedná o „zcela nezákonný zásah do práv jeho klienta“. Z tohoto důvodu nehodlám komentovat výroky svého kolegy JUDr. Šurky, který zjevně jedná na přímý pokyn svého klienta.
2. Trestní oznámení podala společnost JVAK, byl tento krok nevyhnutelně nutný?
JiVAK ve věcech vodárenské infrastruktury a záležitostí souvisejících se SVAK jedná z pověření Statutárního Města Jihlava. Povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení skutečnosti odůvodňující podezření ze spáchání trestného činu ukládá obcím výslovně přímo trestní řád pod trestněprávní sankcí za nesplnění této povinnosti. JiVAK tuto povinnost SMJ splnila v jejím pověření. Oznámení nesměřovalo proti konkrétním osobám, jen v zákonném rozsahu plnilo povinnost obce.
3,, Nátlak Jihlavy na orgány SVAKu může „právní válku“ zkrátit nebo prodloužit?
Důrazně se ohrazuji proti termínům „nátlak Jihlavy“, to, že se Jihlava od oznámení svého vystoupení v roce 2009 snaží důsledně dodržovat zákony nelze označit za nějaký nátlak pokud tím nerozumíme snahu trvat na tom, aby i protistrana dodržovala zákony a vlastní stanovy. To co Vy nazýváte „právní válkou“ a my snahou chránit majetek města skončí okamžikem, jakmile SVAK splní své závazky ze stanov. Toto však záleží na SVAK, který vše může jak zkrátit tak prodlužovat, což ostatně z neznámého důvodu i činí.
4. Lze něco říci k postupu Jihlavy (JVAK, město) v nejbližíšim období?
Lze jen obecně sdělit, že Jihlava se bude snažit všemi právními prostředky v co nekratší době získat svůj majetek od SVAK a ve prospěch občanů Jihlavy zahájit jeho účelné využívání tak, aby obyvatelé Jihlavy nemuseli ve svém vodném a stočném platit zbytečné náklady jiných.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *