Zadržené peníze Jihlavy: oprávněně?

Napsal: Miroslav Mareš

Upozornění: Tento článek je zjednodušující a je určen pro právní laiky. Proto v něm právní experti najdou nepřesnosti.

Ve vodárenské válce mezi právníky Jihlavy a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko byla vybojována další bitva o miliardový majetek. Úředně byl Krajským úřadem Kraje Vysočina rozdělen bankovní účet SVAKu. V roli arbitra Krajský úřad uznal nárok Jihlavy asi na 52 milionů korun (verdikt obsahuje přesné číslo) a penále k 28. 11. ve výši přes tři miliony korun. Místo platby ale SVAK Jihlavsko provedl zadržení platby. Uplatnil zadržovací právo. A místo hotovosti poslal Jihlavě dopis, ve kterém popsal uplatnění zadržovacího práva. Povinnost vykonat rozhodnutí provedl SVAK Jihlavsko jednostranným úkonem, nad kterým právníci lehce zvedli údivem obočí. Zadržovací právo lze uplatnit pouze na věci movité. Peníze jsou z pohledu právníků věcí movitou, když si je představíme jako konkrétní bankovky s čísly série. „Jihlavské“ peníze ležely na společném bankovním účtu, jako kdyby krajské město bylo dál členem dobrovolného svazu obcí. Zadržovací právo lze obecně použít, když se dlužník chystá věřiteli „zmizet z očí“. Kdo je v právnické válce čí věřitel je těžké rozlišit. Jihlava se k závazkům hlásí metodou „vyčíslete, zaplatíme“. Do Jihlavy zatím nedorazily žádné požadavky dobrovolného svazku obcí jako výzva k úhradě pro Jihlavu jako bývalého člena. Uplatnění zadržovacího práva může být ze strany SVAK Jihlavsko snahou „zabránit porcování medvěda“, kdy bývalý člen cestou správních žalob odčerpává hotovost z bakonvních účtů. Pokud nedojde k rychlému majetkovému vyrovnání, může se SVAK Jihlavsko „ocitnout na suchu“.
A může přijít rozhodnutí (exekuce), jako reakce Jihlavy na nezaplacení 55 milionů. SVAK Jihlavsko plnil 52 milionů a po zadržení poslal do Jihlavy necelé dva miliony korun. Snad se vše vysvětlí na Valné hromadě SVAK Jihlavsko dne 19. 12. 2013 . Jednání valné hromady asi mohou jako hosté sledovat občané, kteří budou platit účty za vodárenskou válku.
V právní válce už nejde o dohodu, ale o vítězství. Zda bylo zadržení části peněz pro Jihlavu v pořádku či nikoliv, ukáží příští měsíce.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *