Dezinformace předsedy SVAKu: Jihlava nabídla součinnost už v roce 2012

Ilustrační foto, autor: Piotr Bizior

Předseda předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko Jiří Vlach dne 16. 12. 2013 na jednání zastupitelstva v Dobroníně prohlásil:

„… my děláme všechno pro to, aby k tomu vyrovnání došlo. My jsme oslovili Jihlavu, aby byli v komisi, která bude vybírat ocenitele majetku – na nic nereagujou!“

Situace je ve skutečnosti následující:

Statutární město Jihlava již přípisem ze dne 11. 12. 2012 „v souvislosti se závěry valné hromady svazku měst a obcí ‚Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko‘, konané dne 4. 12. 2012“ nabídlo Svazku „součinnost a pomoc při přípravě a následném provedení majetkového vypořádání klienta v souvislosti s ukončením jeho členství ve SVaKu“, a to dokonce bezúplatně. Právní kancelář Jihlavy poskytla i dokument, ve kterém tuto pomoc SVAKu Jihlavsko nabízí.  Byl to ale  Svak Jihlavsko, kdo na tuto nabídku žádným způsobem nereagoval.

Až z výslechu Ing. Šmída na ústním jednání dne 29. 7. 2013 se zástupci Jihlavy dozvěděli o pokynu vedení SVAK Jihlavsko ze dne 2. 7. 2012  advokátní kanceláři Svazu, aby učinila kroky k výběru znalce.

Na otázku Mgr. Šianského při jednání na krajském úřadě, proč Svaz do výběru znalce nějakým způsobem nezaangažoval město Jihlavu, Ing. Šmíd doslova řekl, že neví, „jakým způsobem AK postupuje a zda město Jihlavu do tohoto zapojí. Pokyn v tomto směru od předsednictva ale nedostala.“

Výzva předsedovi SVAK Jihlavsko:

Veřejně prokažte, že jste Vy, SVAK Jihlavsko nebo advokáti SVAKu nabídli Jihlavě, aby „byla v komisi, která bude vybírat ocenitele majetku“.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *