Exekuce SVAKu: lhal právník SVAKu o jednání s exekutorem na valné hromadě?

Ilustrační obrázek

Napsal: Miroslav Mareš

Právník SVAKu Petr Šurka informoval valnou hromadu o jednáních Svazu s exekutorem o dobrovolném zaplacení částky, kterou dluží Jihlavě. Zástupci členských obcí to vzali na vědomí jako potěšující informaci. Členské obce se na valné hromadě SVAKu uklidnily:  exekuce na nemovitosti Svazu v jejich katastrech brzy skončí a katastr „odplombuje“ zastavené  nemovitosti.

Úžas nad touto informací neskrýval právník Jihlavy Miroslav Šianský.

Byl jsem sám překvapen, co jsem na valné hromadě slyšel, tak jsem to ihned prověřil v exekučním spise. Není v něm nic, co by svědčilo o jednání Svazu s exekutorem,

řekl Šianský. Podle Šianského, jako právního zástupce Jihlavy coby věřitele SVAKu, neexistuje varianta nebo možnost exekutorova opomenutí zápisu do úředního spisu u takto důležité dohody mezi SVAKem Jihlavsko jako dlužníkem a exekutorem.

Právník Jihlavy naprosto odmítl spekulovat o tom, zda právník SVAKu poskytl členským obcím nepravdivé informace. V „právní válce“ bojují právníci Šurka a Šianský proti sobě, každý hájí zájmy svého klienta. „Nemohu komentovat jednání kolegy,“ doslova uvedl právník Šianský.

Jaký tedy může být motiv právníka Svazu, aby lhal členským obcím na valné hromadě?

Důvod je asi jednoduchý – zřejmě na pokyn předsednictva uklidnit členské obce a valná hromada pak o otázce zaplacení dvaapadesáti milionové exekuce vůbec nejednala a nehlasovala. I o této otázce následně rozhodne předsednictvo Svazu; a kdyby se rozhodlo nezaplatit dobrovolně, tak navýšení nákladů exekuce o dalších cca 2,8 milionů Kč zaplatí Svaz. Z cizího přece krev neteče.

Zůstává nezodpovězena jedna jediná otázka: je skutečně naprosto běžnou normou, že vedení Svazu bezostyšně lže do očí svým členským obcím, a to dokonce na valné hromadě v přítomnosti svědků, a pak obce staví před hotovou věc placení exekuce?

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *