Dluhy SVAK Jihlavsko: dluží Jihlavě 55 milionů, platil 52 milionů.

Napsal: Miroslav Mareš

Jihlava

Obrovské nejasnosti panují kolem úhrady pětapadesáti milionů korun, které Jihlavě přiklepl Krajský úřad správním rozhodnutím. Proti rozhodnutí není možné řádné odvolání. Svak Jihlavsko se chystá provést pouze úhradu padesáti dvou milionů korun. „Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko respektuje rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, ohledně úhrady výše uvedené částky, byť s ním nesouhlasíme„, sdělil Jihlavě právník SVAK Jihlavsko JUDr. Šurka. SVAK Jihlavsko ale neposlal do Jihlavy ani dvaapadesát milionů korun. Místo platby provedl zápočet proti pohledávkám Jihlavy. V hotovosti do Jihlavy místo pětapadesáti milionů „vysouzených“ správním rozhodnutím v právní moci zamířily pouze necelé dva miliony korun, které zbyly po zápočtu pohledávek. „Přišlo asi 1,8 milionu jako větší platba„, sdělil předseda předsednictva Jihlavských vodovodů a kanalizací Jiří Benáček. Jihlava nyní prověřuje, zda SVAK splnil úřední rozhodnutí správně a bezezbytku. Informaci o hrozbě exekuce na celých pětapadesát milionů nechtějí představitelé Jihlavy komentovat. „Když máte v ruce rozhodnutí, musíte plnit celou částku„, upozornil Karel Křivánek z Občanské poradny Jihlava. Poradce Křivánek se specializuje na dluhovou problematiku v činnosti Občanské poradny.

Exekuce na 3 mil. Kč?
Osud zhruba třímilionového penále jako součásti pravomocného správního rozhodnutí není jasný. „SVAK Jihlavsko dluží Jihlavě všechno, co je v pravomocném rozhodnutí„, sdělil právní zástupce Jihlavy Miroslav Šianský. Dá se obecně předpokládat nucený výkon úředního rozhodnutí v podobě exekuce.

Podezření na podvodné praktiky
Předsednictvo SVAK Jihlavsko se před členskými obcemi snaží zakrývat problémy s účetnictvím: Auditorská firma SVAKu z Havlíčkova Brodu vyslovila „podezření na podvodné praktiky“ zřejmě při kontrole účetnictví SVAK Jihlavsko. Audit se mohl týkat období, kdy Jihlava byla řádným členem SVAK Jihlavsko. „Skutečně by mě zajímalo o co šlo, nemám k tomu bližší informace„, řekl náměstek jihlavského primátora Petr Pospíchal. Podle zápisu předsednictva SVAKu se auditorská firma odvolává na metodiku příslušné komory. Následně se ve vedení SVAKu projednával dokument „Prohlášení vedení dobrovolného svazku obcí„. Negativní stanovisko k dokumentu vypracovaného auditorskou firmou zaujal také daňový poradce SVAK Jihlavsko. Tyto informace lze zjistit z dubnového zápisu jednání předsednictva SVAKu, který je k dispozici na obecních úřadech členských obcí SVAK Jihlavsko. „Hluboce se zamýšlím, jestli nemám oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení„, komentoval informaci předseda představenstva Jihlavských vodovodů a kanalizací Jiří Benáček.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *