Zoufale směšný report z polenského zastupitelstva

Druhého prosince proběhlo již 19. zasedání Zastupitelstva města Polná.  Přináším vám z něj zoufalý report,  který se pokusím přeladit do pokud možno vtipné podoby, ačkoliv ve skutečnosti o vtipy nejde.

Inu začněme třeba směnou pozemků mezi Městem a panem Fialou. Pan Fiala (a firma Seneco) vlastní pozemky v centru města,  které Město chce a pan Fiala je ochoten je směnit za pozemky, které zase vlastní Město.  Je tam velký nepoměr ploch: 559 čtverečních metrů pozemků pana Fialy za 19 375 čtverečních metrů pozemků města (skoro pětatřicetkrát více) včetně vodních ploch.  To ale teď netřeba řešit. Vtipné je na tom to, že když byl návrh na směnu pozemků předložen zastupitelům na jejich 17. zasedání, tak neprošel. Tehdy bylo pro pouze devět zastupitelů. Když návrh neprojde,  není třeba zoufat.  Šoupneme ho na program dalšího zastupitelstva a nějak už se to zařídí. No a to další zastupitelstvo bylo právě 2. prosince. Místostarosta úvodem požádal zastupitelstvo, aby tuto směnu ještě jednou zvážilo. A hle, návrh prošel. Z těch, kteří minule nebyli pro směnu si svou tvář udrželi pouze zastupitelé Dobré adresy a zastupitelka Marie Hradová. Ostatní uposlechli komentář pana místostarosty a opravdu tu věc ještě jednou „promysleli“ (což asi na minulém zastupitelstvu zapomněli udělat) a zjistili, že být pro takovou směnu pozemků bude asi pro město výhodnější. Navrhuji, aby pan místostarosta od příště každé zasedání zastupitelstva uvedl slovy „Bude dobré věci, o kterých hlasujeme, zvážit!“

Všichni naši čtenáři víte, že v Polné a okolí se teď řeší pitná voda. Opět nehodlám nic hodnotit, pouze podotknu, že celá ta záležitost okolo vody je pro Polnou (logicky) velmi důležitá. Téma SVaK (voda) se dostalo na program zasedání na žádost Ing.  Klusáčka. Pan místostarosta nás seznámil s aktuálním děním a po něm pan starosta oznámil, že si ke SVaKu můžeme debatovat klidně hodinu či dvě,  ale že on za pět až deset minut odejde.  Je v tom jistě kus vtipu, když nejvyššího představitele města nezajímá, co si myslí zastupitelé a občané o aktuálně asi nejpalčivějším problému města. Anebo zajímá?  Pak musel být důvod tohoto prohlášení jiný.  Žádný mě ale nenapadá.

Zajímavá byla i situace kolem pana Mareše, novináře, který momentálně píše na polnet.cz články o vodě a velmi se tomuto tématu věnuje. Pan Mareš naivně požádal o slovo při diskusi a hlasováním zastupitelů mu nebylo vyhověno (stejně jako při minulém zasedání. Tentokrát bylo pro osm zastupitelů). Tak si to představme. Máme málo informací, ale běda tomu, kdo nám je chce poskytnout. Nebo už mají v této zemi díky jistým lidem novináři nálepku póvlu, kterému není třeba naslouchat? Anebo snad měli zastupitelé obavu, aby informace od novináře nebyly zaujaté? Proč se ale potom zúčastnili semináře, kde byla zastoupena pouze jedna strana? (viz ZDE) Pravda, už bylo celkem pozdě. Možná se jenom snažili sunout zastupitelstvo co nejrychleji ke konci.

Korunu všemu nasadila zastupitelka Miluše Skočdopolová. Když totiž paní Ing. Vítková hovořila o organizační složce Městský stadion, tak se paní Skočdopolová přihlásila a jakoby vyslyšela volání své mateřské strany, zeptala se,  jestli má vůbec paní Vítková právo na zasedání mluvit. Ani trochu se jí totiž nelíbilo, že paní Vítková prý mluví víc, než všichni zastupitelé dohromady. Vážená paní Skočdopolová, o mnohém to svědčí. Ta hrozná a nepříjemná svoboda slova, tu vám byl čert dlužen. Jak se vám dřív bez ní krásně žilo.

Poznámka:  Paní Vítková mluvila celkem asi 4 minuty.  Pokud to opravdu bylo víc,  než všichni zastupitelé dohromady (vyjma starosty a místostarosty), tak je to na pováženou. Zastupitelstvo není spartakiáda,  aby se tam zvedaly ruce na povel. Na zastupitelstvu se diskutuje, přemýšlí,  ptá.  Nebo to tak alespoň v jiných obcích bývá.

You may also like...

1 Response

  1. Bedřich Vacek. napsal:

    Velice hezky napsané.Stačí abych přivřel oči a připadá mě že jsem to celé už někdy zažil. Dokonce cítím i tu
    podivnou pachutˇ které jsem se dlouho nemohl zbavit. Tak asi tak.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *