Rozhovor s polenským starostou Jindřichem Skočdopole

Rozhovor vznikl před Vánocemi 2013, pozdější vývoj událostí není v textu zachycen.
Otázky kladl: Miroslav Mareš
Rozhovor editoval: Roman Vařejčka

Jak vidíte současnou situaci na Jihlavsku (před Vánocemi 2013)?

Vezměme si třeba sousední Žďársko: tam je mnohem větší loajálnost okresního města k ostatním členům Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. U nás Jihlavava odchází ze Svazku. Když už se tak stalo, je na primátorovi Jihlavy a předsedovi SVAKu Jihlavsko, aby se dohodli. Když se nedohodnou, bude to problém. U nich je osobní antipatie. Myslím si, že už nerozhoduje ani pan předseda a ani pan primátor a vzniká byznys pro právní kanceláře.

Postoj Polné jako členské obce ve sporu Jihlava – SVAK?

My jsme vyzvali na jaře k mimosoudní dohodě, aby se věc řešila. Máme k tomu usnesení Rady města Polná. Ve Svazku zůstanou ostatní obce bez Jihlavy a ukáže se,  jestli Svazek dokáže poskytovat služby nebo se obce rozhodnou odejít a využít nabídky jiných firem. VHS Syner, VAK Jihlava, nebo si to obce mohou provozovat samy.

Jak vznikal názor Rady města Polná na mimosoudní vyrovnání SVAKu s Jihlavou?

To bylo někdy v červnu, před zasedáním předsednictva SVAKu. Těsně před tím, než v předsednictvu SVAKu skončil radní Zvolánek. Už jsem to našel v usneseních – bylo to 17. června. Tehdy přicházelo mnoho informací jak z Jihlavy, tak ze Svazku na téma „kdo má a nemá pravdu“. Podobně jako dnes (před Vánocemi 2013). Pak pan primátor svolal schůzku s předsedou SVAKu. Touhle výzvou jsme chtěli tu schůzku podpořit. Poslali jsme to členským obcím SVAKu.

Přišla reakce SVAKu na výzvu Rady města Polná?

Vůbec žádná. Ani z členských obcí a ani z předsednictva SVAKu. A to je zajímavé. Polná už v roce 2012 odeslala dopis na předsednictvo SVAKu s dotazem, jak bude vypadat činnost SVAKu po odchodu Jihlavy. Dostali jsme zpět odpověď, že máme zbytečné obavy a že činnost SVAKu nebude oslabena. To se ještě nevědělo do jakých rozměrů kauza „SVAK versus Jihlava“ vyroste.

A možnost vystoupení Polné ze Svazku?

Nelze navrhovat opatření, u kterých není jasné, co bude dál. Musíme znát další možnosti řešení. Třeba dnes je prezentováno, že Luka nad Jihlavou vystupují ze SVAKu, ale oni v Lukách k tomu nemají žádné usnesení zastupitelstva. Pan starosta obce Luka nad Jihlavou odešel z předsednictva.

Se starostou Luk nad Jihlavou jste se i osobně sešel…

Ano, i se starostou Dobronína panem Sehnalem. Šlo nám o to, aby spor s Jihlavou byl normálně vyřešen. A ve Svazku nastala normální doba.

Kde měli starosta Polné, Luk a Dobronína (jako sousední obce) společný náhled na situaci?

Shodovali jsme se, že situaci je třeba řešit razantněji. Na rozdíl od pana Wölfla jsme spolu se starostou Dobronína nebyli členy předsednictva. Měl jsem pro neúčast na práci v předsednictvu osobní důvody. Po našich asi třech setkáních jsme odeslali dotazy předsednictvu SVAKu, abychom odpovědi mohli předat zastupitelům, které by je mohly zajímat. Ty otázky pronikly na veřejnost a bylo to nešťastně uchopeno. Pronikly do Jihlavy a reagoval na ně primátor, přitom šlo o interní záležitost SVAKu. Pan primátor jako nečlen SVAKu se těžko může vyjadřovat k interním věcem ve SVAKu.

Má existence SVAKu opodstatnění?

Určitě. Aspoň do chvíle, než se najde pro obce jiné řešení. Z nájemného se produkují finanční prostředky. Polná za mnoho let existence SVAKu dostala na nájemném desítky milionů korun. Tyto peníze se znovu investují do vodohospodářských děl. Asi v roce 2004 jsme udělali kanalizaci na Husově náměstí, pak na Karlově náměstí, dále na sídlišti. A další různé rekonstrukce kanalizace.

Jak město využívá vodárenské nájemné „z trubek“?

Například v roce 2013 se část nájemného použila k rekonstrukci na ulici Resslova a Na Pěšince. První etapa je již dokončena a druhá etapa bude pokračovat v roce 2014. Finanční prostředky jsou také využívány na úpravu technologie ČOV, na splátky na vodohospodářské úvěry a na další potřebná díla. Pro rok 2014 počítáme s nájemným ve výši cca 6 mil. Kč, když z těchto prostředků bude dokončena druhá část  vodovodu Resslova, budou uskutečněna další vodohospodářská díla a finanční prostředky ve výši 400.000 Kč půjdou na splátky vodohospodářských úvěrů.

Z hlediska vodárenských investic – není Polná SVAKem zanedbávaná?

Řekl bych, že určitě ne. Některé obce svazku v současné době řeší ČOVky, kanalizační sběrače, které u nás v Polné byly realizovány v letech 1996 – 98. Tehdy se investovalo asi 90 mil. Kč a všichni si dobře pamatujeme, jak bylo celé město rozkopané. Před asi 3 – 4 lety se rekonstruovaly inženýrské sítě na Karlově náměstí za zhruba 14 milionů korun, z toho byla 11 milionů korun dotace. Proto si myslím, že nejsme zanedbávaní ve vodárenských investicích SVAKu.

Jaký je stav vodovodního řadu v Polné?

To je věc, která nás čeká. A bez dotace se to neobejde. Je to hlavně v historickém centru města. S vodaři v tomto smyslu bojuji. Když je to dnes ve stříbře, tak by to po rekonstrukci chtěli ve zlatě. Jejich katastrofické informace o stavu trubek se musí brát trochu s rezervou. Není to vždy v úplně katastrofickém stavu, ale když se to zveličí, tak se to rychleji řeší.

A uzavření úpravny Polná?

Uzavření úpravny vody v Polné se začalo řešit dle mého názoru nástupem nového ředitele VAS Jihlava a je to jeden z dalších problematických kroků, které řeším za svých 15 let, co jsem v křesle starosty města. Bránili jsme se, když se rušily v některých městech finanční úřady a inicioval jsem schůzku 25 starostů měst celé republiky, kterých se tato problematika týkala. Jak v Parlamentu, tak i u poslanců jsme byli neúspěšní. Bránili jsme se, když nám brali živnostenský úřad, kompetence v sociální oblasti, když převáděli kompetence v některých oblastech stavebních úřadů. Nestali jsme se pověřenou obcí s rozšířenou působností, přestože logicky bychom si tyto úřady zasloužili, ale museli jsme respektovat často nesmyslná rozhodnutí poslanců či vlády.

Nebyly varovné signály o možnosti uzavření vodárny?

V červenci za mnou přijel nově pověřený ředitel Fuchs, který nahradil pana Pospíšila, a společně s panem náměstkem Karáskem mi oznámili, že chtějí uzavřít úpravnu vody Polná. Řekl jsem mu, že to snad nemyslí vážně. Oni mi na to odpověděli, že o víkendech a v pracovní dny v noci stejně teče voda z Jihlavy. Na to jsem jim odpověděl, že to může být pravda, ale pořád je zachován provoz polenské úpravny.

Poznala Vaše manželka, že už nepije polenskou vodu?

To myslím nepoznal nikdo. Doposud jsem nezaznamenal žádné stížnosti od občanů na vodu. Občana zajímá to, aby pil kvalitní vodu, která bude mít přiměřenou cenu. Řekl bych, že kvalitu vody často pozná pouze fajnšmekr nebo laboratorní zkoušky. Jako starosta a patriot města nemám z uzavření úpravny vůbec žádnou radost.

Čtyřicet let fungovala vodárna a pak byla zavřena?

Pod Vaskou funguje jenom asi dvacet let. Pan radní Zvolánek byl dlouhé roky vedoucím polenského provozu. Nesouhlasil jsem s uzavřením. Dostal jsem informace k uzavření, ale tam byly informace spíš pro chemiky a chyběla u toho hlavně ekonomická rozvaha. Podle Stanov o uzavření nerozhoduje Zastupitelstvo města Polná, ale předsednictvo SVAKu. A patnáctého srpna oznámil provozovatel, že s účinností od 1. 10. převádí úpravnu vody Polná na náhradní zdroj. Pak jsem žádal usnesení předsednictva SVAKu o souhlasu s uzavřením. Žádné ale nebylo. Odpověděli mi, že jsme k tomu nepřijali žádné usnesení. Poté jsme 18. 10. přijali nesouhlasné usnesení zastupitelstva. Pardon, 30. 10.

Ale jak se ukázalo, toto usnesení vlastně nic neovlivnilo, protože na něho nikdo ani nereagoval.

A situace po uzavření?

Stav budovy je velmi dobrý. Jsou tam na budově nová okna. Zůstává zachovaná správa provozu Polná a technická četa, která udržuje mimo Polnou dále Luka nad Jihlavou, Bítovčice, Černou a další obce. Postavit se před Vodárenskou a. s. a držet tam hladovku za polenskou vodárnu by bylo k ničemu. A nejsem přesvědčený, že kdyby Polná provozovala vodárnu, tak bude voda lacinější, protože by bylo potřeba udělat celkovou analýzu stávajícího zařízení a zjistit, jaké finance by bylo třeba investovat. V této oblasti se ale v žádném případě nepovažuji za odborníka, takže mi nepřísluší dále komentovat.

Provoz vodovodů jako veřejné služby města Polná?

Obce se v minulosti sdružovaly do svazků, aby problémy řešily společně. Když voda teče, nikdo se neozývá a tím se má za to, že je občan spokojený.

Máte nějaké možnosti řešit „právní válku“ jako starosta Polné?

Bohužel situace vypadá jako scéna z pohádky Šíleně smutná princezna. Tam chce princ, aby králové řešili situaci. A král synovi řekne: „Je pozdě, teď velí generálové“. Teď velí právníci a jim tato situace vyhovuje. S primátorem Jihlavy mám standardní vztahy. V postupu Jihlavy se ale neshodujeme. Kdyby to totiž dopadlo tak, že Svazek všechno prohraje a zaplatí, tak to poškodí především ty malé obce. Jihlava má jinou ekonomickou sílu než malé obce.

A vodárenská situace s exekucí na 52 milionů?

Úplně přesně se v této záležitosti neorientuji, ale mé informace jsou takové, že exekuční rozhodnutí vydal jeden úředník na Krajském úřadě. Přesto věřím, že SVAK má za ty roky vybudované nějaké náhradní zdroje, ze kterých by se případně tyto věci platily a že se nepromítnou do výše nájemného apod.

A vize, kterou bude Polná prosazovat ve SVAKu? Co potřebuje v horizontu příštích let?
Polná bude prosazovat stabilizaci Svazku a jeho akceschopnost. Bude tlačit na vyřešení problému s Jihlavou a na tvorbu nových stanov, protože nastane nová situace. Když se ta situace uklidní, tak si myslím, že i pan kolega Viktor Wölfl změní názor na vystupování ze Svazku. Investiční vodárenské akce budou vycházet z programu rozvoje města Polná. Blíží se komunální volby 2014, dá se čekat obměna předsednictva svazku. Na situaci by měla reagovat i Vodárenská a.s., pokud odejde Jihlava, asi dojde k omezení pracovních míst. Když skončil sociální odbor Městského úřadu, musel jsem se s úředníky rozejít. U vodařů to bude obdobně.
Především si myslím, že je třeba nesedět se založenýma rukama a udělat všechno pro stabilizaci Svazku a když se to podaří, tak zůstat právoplatným členem Svazku.

Kdybyste měl pracovat v předsednictvu Svazku, jaké by jste měl podmínky? 

Když Vás schválí vaše zastupitelstvo, pak nemůžete odporovat. Jedno funkční období jsem v předsednictvu SVAKu byl. Kdybych se o práci ve SVAKu ucházel, pak věřím, že bych získal podporu zastupitelů. Ale neucházel jsem se o tuto pozici.

Práce pana radního Zvolánka v předsednictvu? Je největším odborníkem na „polenskou vodu“?
Musí být největším odborníkem v Polné, protože se vodohospodářskými záležitostmi zabýval jako zaměstnanec polenské úpravny desítku let. I jako člen rady je neustále platným odborníkem a já si ho za to vážím.

Kde se shodují a rozchází s panem radním Zvolánkem Vaše názory na vodárenství v Polné?
Víceméně se shodujeme. Možná bychom se rozcházeli v názoru tehdy, kdyby přišel návrh na odchod Polné ze SVAKu a měli bychom si vodu provozovat sami.

A odchod pana Zvolánka z předsednictva SVAKu? Bylo to pro Vás překvapení?
Pan Zvolánek mi bohužel v červenci poslal email, ve kterém mi oznámil, že odstupuje z předsednictva. Bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Byl jsem postavený před hotovou věc. Ani na mou žádost nechtěl své důvody komentovat. Já jsem to respektoval a navrhl jsem pana místostarostu.

A tušíte motiv odchodu?

Byl dlouholetý zaměstnanec Vodárenské a.s. a znal tu problematiku zevnitř. Osobní důvody za tím asi nebyly. Nedovedu na to odpovědět.

A volba nástupce pana Zvolánka? Pan Sobotka se nabídl sám?

Pan Sobotka se nenabídl sám, byl to můj návrh. Svak Jihlavsko zasedal jednou měsíčně, teď (prosinec 2013) dvakrát měsíčně a ještě má spoustu věcí okolo. Proto to musel být uvolněný člověk.
Zbývalo jeden a čtvrt roku do voleb. Pan Klusáček na zastupitelstvu i starosta obce Luka nad Jihlavou Viktor Wölfl mi při schůzce řekli, že bych do Svaku měl jít osobně. Já jsem ale zastupitelstvu navrhl pana Sobotku a ten byl schválen. A myslím, že to nemělo vliv na dění ve Svazku.

Když nemohl pan Sobotka hlasovat v předsednictvu, nepoškodilo to zájmy Polné?

Určitě ne. Prošel jsem si zápisy předsednictva a nehlasovalo se o ničem, co by se přímo dotýkalo Polné. Postup byl podle platných stanov, do budoucna bude snad tahle situace (výměna zástupců v orgánech SVAKu) ve stanovách upravena. Dokonce se nehlasovalo ani o uzavření polenské úpravny vody. O jejím uzavření rozhodl ředitel jihlavské divize dopisem z 15. 8. 2013. Můžeme jako zastupitelstvo být proti, ale rozhoduje předsednictvo SVAKu. Pan místopředseda SVAKu Fabeš mi řekl, že to naše nesouhlasné usnesení je nešťastná věc.

To rozhodnutí udělal provozovatel?
Mělo rozhodovat předsednictvo, provozovatel to měl navrhnout předsednictvu. Na nesouhlasné usnesení našeho zastupitelstva nebylo už reagováno.

Nové stanovy Svazku by mohly dát členským obcím novou jistotu?

Vezměte si situaci kolem výměny zástupců Polné. Pana Sobotku za pana Zvolánka. Než se začala situace ve SVAKu kolem Jihlavy „mlít“, tak tyhle personální výměny nebyly. A zástupce města tam byl celé funkční období zastupitelstva. S tím se v nových stanovách musí něco udělat, ale až bude vyřešena kauza s Jihlavou.

Už se situace členských obcí ve SVAKu zlepšuje nebo se zhoršuje?

Podle informací z Valné hromady (19. 12.), které mám, tam byly nějaké dotazy Ždírce, Věžničky atp. Ale jinak byl na můj vkus dost klid.

Jak jsou rozložené síly velkých obcí ve Svazku?

Silným hráčem ve SVAKu je Telč, jejich starosta Fabeš je místopředseda. Pak jsme tam my, pak Luka a třeba Dobronín.

Proč je najednou tak rušno kolem vody na Jihlavsku?

Čím dál víc je voda velkým byznysem. Dřív to bylo zabezpečení vody jako životní potřeby lidí. Voda stála pár švestek. Teď mi nabízí firmy byznys kolem vody.

Vy jako starosta města Polná dostáváte nabídky na byznys kolem vody?

Byly tady v kanceláři starosty firmy VAK Jihlava a VHS Syner s nabídkou. Samozřejmě sledují aktuální situaci a lapají ptáčka do klece. Je zajímavé, že všechny firmy mi slibovaly lacinější provozování, než je dnes.

O kolik lacinější provozování?

To právě nikdo neřekne. Dávají jen příklady. Pak uděláte výběrové řízení jako třeba u odpadového hospodaření a vyhraje to stávající provozovatel.

A šel byste do toho?

Museli bychom vystoupit ze SVAKu k 1. 1. 2015, žádost podat do 30. 6. 2014. Muselo by v této věci rozhodnout zastupitelstvo a vyhlásit výběrové řízení.

Situace (prosinec 2013) viděná z Vašeho pohledu starosty?

Začíná být nečitelná. Členské obce se v tom nedokáží orientovat. Nečitelná situace nastane, když na členskou obec dorazí právní rozbor situace od právního zástupce Jihlavy (Ondruš) a pak rozbor od právního zástupce Svazku. Obrazně řečeno právní rozbor Svazku říká, že to je modré a právní rozbor Jihlavy říká, že to je červené. Starosta členské obce není právník, ale je odpovědný zástupce obce. Pravda je někde uprostřed. Od začátku jsem zastával cestu vyrovnání s Jihlavou bez emocí.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *