Cena právníků: Pro Jihlavu jsou nad zlato, pro SVAK nezbytnost

Napsal: Miroslav Mareš

Právníci Statutárního města Jihlava vítězí v jedné právní bitvě za druhou.  Právníci Jihlavy sepisují podání, vyslýchají svědky při nařízených ústních jednáních na Krajském úřadě, vymáhají plnění pravomocných rozhodnutí. Právní ofenziva Jihlavy má svou logiku postupných kroků na řešení situace, kterou komunální politici krajského města nedokázali vyřešit.

Náklady SVAKu i Jihlavy na právní zastoupení lze odhadnout částkou ve statisících korun ročně. Co je pro Jihlavu ziskem, je pro SVAK Jihlavsko ztrátou. V právní válce jednoznačně vítězí právníci Jihlavy, svému klientovi nosí pravomocná rozhodnutí v jeho prospěch. Proto mezi komunálními politiky vládne spokojenost a není důvod, aby politická reprezentace příliš zasahovala do činnosti svých právníků.

Jihlava získává miliony korun na přiznaných sankcích za pozdní plnění Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Sankční úroky se počítají od února 2013 (podle Stanov měla být Jihlava řádným vlastníkem vydaného majetku) do okamžiku zaplacení. 

Svak Jihlavsko musí započítat náklady právního zastoupení jako částku, která vyprazdňuje společnou pokladnu. Náklady „na obranu“ před správními rozhodnutími jsou nutným výdajem. Současně musí mít SVAK nachystanou dostatečnou finanční hotovost pro plnění správních rozhodnutí.

Svak Jihlavsko už musí připravovat záložní finanční plán ke schválení na valné hromadě. Jeho přesný obsah je pečlivě stráženým tajemstvím.

Do ceny vody se už několik let promítají statisícové částky za právní služby. Zřejmě jako nezbytná výrobní režie k udržení právně neudržitelného stavu, kdy členská pokladna dobrovolného svazu obcí dostává nájemné i za majetek, který podle členských stanov měl SVAK od února 2013 vydat Jihlavě jako bývalému členu SVAK Jihlavsko.

Nedivte se. Ve SVAK Jihlavsko je všechno možné.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *