Městský úřad Polná zahájil prodej informací

Napsal: Miroslav Mareš

Právo na informace je zaručeno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod a dále upraveno Zákonem o svobodném přístupu k informacím. Toto právo je jednou z důležitých záruk zákonnosti ve veřejné správě a slouží občanům ke kontrole činnosti veřejné správy. Také umožňuje na základě získaných informací se podílet na správě věcí veřejných.

Svobodný přístup k informacím začal Městský úřad v Polné tvrdě omezovat prodejem informací.
Například informace k úřednímu postupu v lokalitě „Háječek“ městský úřad v Polné poskytne po zaplacení šesti stovek do pokladny úřadu.
„Pane Miroslave Mareši,
požádal jste MěÚ Polná o podání informace. Vaše žádost je zaevidována pod č.j. MUPO-TAJ/xxxxxxxxxxx, dne 24. 2. 2014. Informace je pro Vás připravena. Před poskytnutím informace, prosím, uhraďte na zdejší pokladně úhradu za poskytnutí informace ve výši 600,- Kč,“ odepsal tajemník Městského úřadu Pavel Novák.

Tento postup je krajně neobvyklý už tím, že není jasné, za co občan má radnici zaplatit a proč není informace poskytnuta bezplatně. Na postup Městského úřadu je podána stížnost, o které úřad města Polná může rozhodnout sám nebo postoupí případ Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *