O stížnosti na „zpoplatnění informace“ rozhodl starosta místo Krajského úřadu

Napsal: Miroslav Mareš

Šest stovek žádá Městský úřad Polná jako poplatek za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ke kácení stromů v lokalitě Háječek. O tom, že je žádost o poskytnutí informací v kauze „Háječek“ mimořádně (nikoliv běžně) rozsáhlá rozhodl sám Městský úřad. Za nedostatečnou informovanost občanů se už starosta Polné Jindřich Skočdopole omluvil občanům v místním zpravodaji. Informace k postupu radnice v kauze „Háječek“ radnice v Polné důsledně utajuje. Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod zaručuje občanům svobodný přístup k informacím. V Polné je ale toto právo omezeno na občany, kteří radnici zaplatí, čímž jsou znevýhodněni občané, kteří si platbu nemohou dovolit.

Výzva radnici: zveřejněte vše, nejen omluvu starosty!

Polenská radnice zveřejnila omluvu starosty Jindřicha Skočdopole za nedostatečnou informovanost občanů Polné spolu se stanovisky dalších dotčených orgánů. Zastupitelům není možné položit otázky ani v diskusi městského zastupitelstva. Zastupitelstvo nejdříve hlasuje, zda občan smí promluvit. Místní občané smějí mluvit v diskusi i bez hlasování zastupitelů. Jednací řád chrání zastupitele před informacemi, které nechtějí sami slyšet.

Stížnost: rozhodoval starosta místo Kraje?

Bez nejmenších podrobností rozhodl tajemník Polné o zpoplatnění žádosti o poskytnutí informací. Proti výši žádosti byla podána řádná stížnost na Městský úřad v Polné. Rozhodovat měl nadřízený orgán: Krajský úřad Kraje Vysočina. Rozhodoval ale polenský starosta Jindřich Skočdopole. Ustálený úřední postup předpokládá rozhodnutí Krajského úřadu. Stížnost na poplatky za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací sprovodil ze světa sám starosta Polné. K žádosti, aby informace byly poskytnuty zdarma se starosta Polné Jindřich Skočdopole nevyjádřil.

Nedůstojná hra o čas: zapomene Polná na Háječek?

Informace o postupu polenské radnice jsou důsledně „pod zámkem“ a budou vydány jen tomu, kdo bude ochoten zaplatit. O veřejnou kontrolu správnosti svých rozhodnutí  i správnosti svého postupu městský úřad viditelně nestojí. Je tedy na kontrolních orgánech i na poslancích a senátorech České republiky, aby zkoumali postup Městského úřadu při uplatnění práva na informace. Boj za informační svobodu pro občany Polné pokračuje.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *