Jihlava: Svaz nám vědomě učinil návrh, který je nejen ekonomicky nevýhodný, ale také nezákonný

Napsal: Miroslav Mareš

Náročné první dva březnové týdny prožila právní kancelář Jihlavy nad návrhem majetkoprávního vypořádání Jihlavy se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Právníci museli přečíst tisíce stran textu formátu A4 s návrhy vodárenského svazu. „Zde není možno přeskakovat nezajímavé pasáže, protože kvalita promyšlení textu musí být adekvátní odpovědnosti za výsledek. Výše trestní sazby za porušení povinnosti při správě cizího majetku v souběhu se zneužitím pravomoci úřední osoby je v tomto případě 5 až 12 let trestu odnětí svobody nepodmíněně,“ uvedl právník Jihlavy Miroslav Šianský.

Jihlava má výhrady
Výhrady Jihlavy k návrhu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko jsou čitelné i ze zveřejněné korespondence právníků: „Nelze se zbavit dojmu, že Svaz učinil Jihlavě zcela vědomě nejen ekonomicky nevýhodný návrh (jímž by Statutární město Jihlava přenechalo Svazu bez dalšího částku minimálně 122 604 046,59 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 20. 000 000 CZK ), ale také návrh, který je v rozporu s platnou právní úpravou,“stojí v závěru několikastránkového dopisu právní kanceláře Jihlavy.

Protinávrh Jihlavy: dílčí vlastnická smlouva

Právníci Jihlavy navrhují vodárenskému svazu uzavření dílčí vlastnické smlouvy. Tím by bylo určeno vlastnictví privatizovaného vodárenského majetku a Jihlavě předána vodárenská dokumentace.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *