Výslech tajemníka SVAK Jihlavsko Miroslava Šmída (29. 7. 2013)

Napsal: Miroslav Mareš

Ke způsobu provedení majetkoprávního vyrovnání byl vyslýchán tajemník SVAK Jihlavsko Miroslav Šmíd. Otázky kladl právní zástupce Jihlavy Miroslav Šianský. Navrhovatelem je město Jihlava, odpůrcem SVAK Jihlavsko.

Ot: Byl již zahájen proces výběru znalce k ocenění majetku?

Od: Ano byl zahájen.

Ot: Kdy to bylo?

Od: Bylo to na posledním jednání předsednictva svazku, což bylo 2 .7., kdy byla dalšími kroky pověřena naše advokátní kancelář.

Ot: Je Vám známo, že 4. 12. 2012 uložila valná hromada předsednictvu zadat znalecký posudek? Proč předsednictvo toto učinilo až
2. 7.?

Od:To nevím, můžu se pouze domnívat, že nedošlo k dohodám mezi navrhovatelem a odpůrcem.

Ot: Kdy návrh vypořádání majetku přednesený na dnešním jednání přednesl odpůrce navrhovateli?

Od:Nevím to přesně, ale naše AK předložila opakovaně naše návrhy městu Jihlava již loni.

Ot: Byl jste přítomen na jednaní v lednu 2013, kde odpůrce prezentoval návrh vypořádaní majetku přednesený na dnešním jednání?

Od: Ano, byl.

Ot: Zaznamenal jste stanovisko Jihlavy k návrhům a způsobu vypořádání majetku přednesený na dnešním jednání?

Od: To si nevybavuju. Vím ale, že z jednání byl pořízen zápis a dále interní záznam.

Ot: Jak byste hodnotil osobní vztahy mezi primátorem Jihlavy a předsedou předsednictva SVAKu?

Od: Asi tak, jak vyplývá z médií – nejsou dobré.

Ot: Od kdy?

Od: Řekl bych od loňska, už před VH dne 4. 12. 2012.

Ot: Máte Vy osobně rámcovou představu, kdy bude ukončeno výběrové řízení na znalce?

Od: 1 -2 měsíce.

Ot: A představu, jak dlouho bude oceňování trvat?

Od: Do 2 měsíců.

Ot: Padly tyto lhůty na předsednictvu?

Od: V zápisu to není. Zda to bylo v rámci diskuse, nevím.

Ot: kdyby došlo k dohodě účastníků, jak jste uvedl výše, ve věci vypořádání navrhovatele, ocenění majetku odpůrce by nebylo nutné?

Od: Kdyby se na variantu prezentovanou opakovaně naší AK přistoupilo, neznám jinou variantu, ocenění by muselo být také provedeno. Domnívám se, že v takovém případě by ten proces byl zahájen dříve.

Ot: Víte k jakému druhu výběrového řízení dostala Vaše AK pokyn od předsednictva 2. 7.?

Od: Specifikace nebyla provedena. Celý proces byl uložen naší AK.

Ot: Proč jste do výběru znalce nějakým způsobem nezaangažovali město Jihlavu?

Od: To nevím, jakým způsobem AK postupuje a zda město Jihlavu do tohoto zapojí. Pokyn v tomto směru od předsednictva ale nedostala.

Ot: Sdělil odpůrce VAS, a.s., že možná ještě letos bude vložený majetek vydán navrhovateli?

Od: Toto nebylo oficiálně sděleno, na pracovních jednáních to však projednáváno bylo.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *