Kácení „Háječku“ přezkoumá Krajský úřad

Napsal: Miroslav Mareš

Úřední postup  odboru životního prostředí a výstavby polenské radnice při povolování rekonstrukce „Háječku“ pro těžební společnost Lesní družstvo Štoky přezkoumá Krajský úřad Kraje Vysočina. Vyplývá to z výsledků provedené kontroly České inspekce životního prostředí. Teď čeká úředníky polenské radnice zabalení celého spisu a jeho odeslání Krajskému úřadu. V lokalitě „Háječek“ zřejmě těžařská firma Lesní družstvo Štoky také například poškodila kořenový systém vzrostlé třešně a úplně vytrhla jednu listnatou dřevinu. „Povolení ke kácení dřevin a příslušný spis však dle názoru inspekce obsahují některé vady, které mohou způsobit nezákonnost,“ stojí ve vyjádření inspekce.

Inspektoři životního prostředí ale také upozorňují na skutečnost, že pro předmětné rozhodnutí plně platí presumpce jeho správnosti, pokud tento orgán ochrany přírody přímo nadřízený Městskému úřadu Polná nerozhodne o opaku. Kácení dřevin, kterých se předmětné rozhodnutí týká, bylo provedeno v době, kdy bylo předmětné rozhodnutí platné a účinné a postupem podle tohoto rozhodnutí tedy nemohlo dojít k protiprávnímu jednání na úseku kácení dřevin ze strany subjektu, který kácení dřevin prováděl.

 

 

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *