Tajemství „bodu šest“: SVAK utáhne kohoutky

Napsal M. Mareš

Existuje dokument, který si komunální politici fotografují skrz mobilní telefony o stošest. Hlavně bod šest, který nepředpovídá nic příjemného o situaci kolem pitné vody. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko se připravuje na hodně zlé finanční časy zbývajících měsíců letošního roku, kdy se zastaví  příprava budoucích investičních akcí.  Čas poběži dál, ale příprava investičních akcí do vodovodů bude stát a bude se čekat na dostatek financí v pokladně SVAKu. Kam mizí peníze? Inu vodárenská válka je nákladnou záležitostí, trvá už delší dobu a už bude mít dopad na členské obce. A představa: „Ve SVAKu mají peněz dost“ je definitivně minulostí. SVAK bojuje o přežití a provádí tvrdé vodárenské škrty.

Změny na letošní rok

Už po třech měsících musí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko upravovat svůj rozpočet na letošní rok. Kde se stala chyba? Nepříjemné otázky je vedení SVAKu zakázáno pokládat zvláště s ohledem na blížící se podzimní komunální volby. Každý ze starostů ve vedení Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko plánuje uspět v komunálních volbách navzdory problémům při hospodaření s pitnou vodou. Situační zprávu se dozví předem vybraní představitelé obcí na informačním semináři 22. 4. v půl druhé odpoledne. Samozřejmě může tato informace nastartovat „další balení kufrů“ a útěk členských obcí ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko pod heslem „poslední, kdo zůstane, zaplatí všechno“.  Balení kufrů už začalo tam, kde funguje pud sebezáchovy. Nevidět a neslyšet o rostoucích problémech je pro členy předsednictva stále složitější. Co všechno bude na informačním semináři řečeno a jak to bude řečeno? Projde přes vrátnici Vodárenské a.s. i někdo jiný, než koho si vodaři přáli na informačním semináři SVAKu? Výběr příjemců informací o situaci ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko podléhá pečlivé kontrole. Přístup k informacím o situaci v hospodaření s vodou je tvrdě omezen.

Místo valné hromady informační seminář

Právě pečlivá kontrola přítomných je výhodou pořadatelů informačního semináře, kdy si mohou vybrat jeho účastníky. Na seminář se například nedostanou zástupci Jihlavy, kteří by se mohli ohradit proti zavádějícím tvrzením na konto bývalého člena. Účastníkům informačního semináře budou pravděpodobně podsouvána tvrzení typu „jinak to nejde“ nebo „může za to Jihlava“. Jako vysvětlení současné situace. Seznam osob, které se dostanou na informační seminář bude hodně vypovídající.

———————————————————————————————————————–

Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Paragraf § 159 novely Občanského zákoníku

———————————————————————————————————————-

Valná hromada odsunuta

Plánovaná květnová valná hromada je odsunuta na červen. Do konce června platí dohoda SVAKu s Vodárenskou a.s. ohledně cen vodného a stočného o  loňských cenách platných i pro letošní rok. Už dnes je nejdražší voda na Jihlavsku dodávaná obyvatelům od Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Zdražení vody přijde v červenci.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *