Válka o cenu vody: Kdy poroste?

Napsal: Miroslav Mareš

Návrh dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, který Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko učinil Jihlavě, je jednoduchý.

Ve stručnosti:

VAS bude vyrábět vodu v úpravně vody Hosov, kterou Svazek Jihlavě nevydá a ponechá si ji pro sebe. VAS sama bude určovat cenu vyrobené vody předané Jihlavě (čl. XIV. odst. 2 dohody). Jihlava ji nechá protéct svými trubkami, bude z ní zásobovat svoje občany, a prodá ji dále Svazku, resp. dalším obcím, tj. Polné a Dobronínu za jí určenou cenu (čl. XIV. odst. 2 dohody). Jihlava i Svazek si budou určovat výši vodného a stočného pro své spotřebitele sami, nezávisle jeden na druhém.

Na první pohled férová nabídka.

Otázka tedy zní: co udělá s cenou vody, tj. vodným, až Svazek vydá Jihlavě její trubky, ve srovnání se současností?

VAS zná již nyní své náklady na výrobu surové vody, protože již nyní ji vyrábí a dodává spotřebitelům (SVAKu).

Tyto náklady se zcela jistě nezmění jen proto, že trubky v Jihlavě budou patřit někomu jinému.

Jihlava: nový majitel trubek

Mezi Hosovem a Polnou a Dobronínem však bude nově ležet Jihlava a její trubky. Bude mít Jihlava právo na dodávkách vody svým obyvatelům něco vydělat, mít z dodávek vody zisk (formou nájemného)? Určitě ano, a nejen proto, že stejný zisk má i Svazek, ale především proto, že z tohoto zisku se tvoří povinný fond oprav, a jihlavské trubky opravdu opravy potřebují. Jsou nejstarší na Vysočině, Jihlava je přece historické město.

Takže Jihlava si k ceně vyrobené surové vody přirazí svůj podíl, a přeprodá ji zase Svazku (předaná voda).

No a tím se objeví ve výši vodného další faktor, který tam teď není, a to zisk Jihlavy. Výši vodného pro obyvatele Svazku to zřejmě ovlivní, a to směrem nahoru.

A kdo za to ponese odpovědnost? No přece „zlá a nenasytná“ Jihlava, protože vystoupila ze Svazku a teď si na úkor jeho občanů ještě přiráží k ceně vody předané svůj „dopravní“ zisk!

A kdo za to ponese skutečnou odpovědnost? Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, protože nechával VAS zcela volnou ruku při určování výše ceny vody vyrobené, tj. předané. Audit, zadaný Ministerstvem zemědělství, přitom jasně ukázal, že VAS náklady na výrobu vody uměle a velmi silně navyšuje.

O vodárenském auditu dlouho předseda SVAKu Jiří Vlach nechtěl ani slyšet nebo se jím zabývat.

Návrh dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, který Svazek učinil Jihlavě, je tedy výhodný pro VAS a tratit na něm budou obyvatelé členských obcí Svaku.

Dosud totiž SVAK odsouhlasil VAS jakoukoliv výši nákladů na výrobu vody a nikdy je nekontroloval. Nad výsledkem auditu zadaného Ministerstvem zemědělství prostě zavřel oči, nevyvodil z něj žádné závěry.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *