Ztratí Jihlava 170 milionů „velkou“ vodárenskou dotaci?

Napsal: Miroslav Mareš

Statutární město Jihlava má přiznanou „velkou“ dotaci sto sedmdesát milionů korun na rekonstrukci kmenových stok. Aby Jihlava stihla „prostavět“ schválenou dotaci, musí stavební práce začít v nejbližší době. Jihlava upozorňuje na možnost zmaření dotace, pokud nebude mít možnost realizovat investiční akci na území města.

K situaci si v třetím dubnovém týdnu vyměnila Jihlava a SVAK vzájemně svá stanoviska prostřednictvím právních kanceláří.

Stanovisko Jihlavy:

SMJ výslovně upozornilo přítomné zástupce SVAK, že prodlením s předáváním privatizovaného majetku je ohrožen projekt rekonstrukce předmětné kanalizace, kdy za situace, pokud by tento majetek nebyl předán, přímo hrozí zmaření dotace na tuto investiční akci v objemu přesahujícím 170 mil. Kč a tím vznik škody na majetku SMJ v důsledku zmaření této dotace. Mezní termín, k němuž toto zmaření dotace hrozí, je 30. 4. 2014, kdy k tomuto datu by mělo být předání privatizovaného majetku realizováno.

Stanovisko SVAK:

Svazek není v prodlení s předáváním privatizovaného majetku a odmítá jakoukoliv odpovědnost za Vámi popsaný stav, tj. údajné přímo hrozící zmaření dotace a tvrzenou hrozící škodu. Svazek postupuje ve smyslu stanov Svazku, které předpokládají vypořádání města dohodou o majetkovém a finančním vypořádání, tedy je nutné vyřešit i všechny související majetkové a finanční aspekty vystoupení SMJ ze SVAK.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *