Slib předsedy SVAKu Jiřího Vlacha: vodné 2014 bude příjemné překvapení!

Napsal: Miroslav Mareš

V pondělí 16. 12. 2013 podával zastupitel Jiří Vlach v Dobroníně zprávu o situaci ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Celá ústní zpráva trvala asi 40 minut. Ve zveřejněné pasáži předseda předsednictva Jiří Vlach popisuje plán majetkoprávního vyrovnání s bývalým největším členem.

„Žádné noviny nenapsaly, protože všechny noviny jdou proti svazku a ve prospěch Jihlavy, že Jihlava vystupuje od roku 2009, nebo dokonce 2008 nikdy nepřipravila provozování majetku městem. Takže teď je zajímavá situace. Jihlava by měla majetky provozovat. Ale Jihlava nemá koncesi, protože když vyhrála Vodárenská a.s., tak Jihlava koncesi skrečovala. Nemá vydané ani rozhodnutí o provozování vydané krajským úřadem. Dobře. Tak proto, aby několik tisíc obyvatel Jihlavy, možná deset tisíc, nebylo ohroženo v dodávce pitné vody a odvodu splaškových vod, provozuje tyto majetky dál Vodárenská a. s. a poměr nájemného, které se na těchto majetcích vytváří podle klíče, který stanovil Mgr. Šianský a je ukládáno na zvláštních účtech svazku. Ačkoliv si myslím, že výpočet Mgr. Šianského Jihlavu trochu poškodil.

Ale to je druhá věc. Čili je to takhle. To samozřejmě Jihlavě nestačilo a žádali okamžité zaplacení 55 milionů korun, jinak dají na svazek exekuci. Bylo jim vyhověno úředníkem Markem na krajském úřadě a v podstatě nám to bylo doručeno. My jsme se proti tomu ohradili. Nicméně spočítali jsme to tak, že 35 mil. Kč potřebuje na splácení úvěru za čistírnu odpadních vod, na kterou není připojen nikdo jiný než Jihlava. Dále jsme započítali 17 milionů korun, které měla Jihlava vrátit k 1. 1. 2012. K tomu naběhly úroky, které si dokonce navrhla sama Jihlava. Takže když se to takhle spočítalo, tak výsledek je asi 1,9 mil. Kč, který byl převeden na město., zároveň se zdůvodněním, proč to tak je.

Takže to nějakým způsobem nebylo zohledněno advokátní kanceláří Ondruš a předali tu věc jako takovou nějaké vymáhací společnosti. A v pátek nám oznámili, že máme exekuci a máme obstavený účet u České spořitelny. Tady chci trošku přerušit: tyto věci se nedotýkají jednotlivých obcí, jak děsí různí pisálkové. My proti rozhodnutím pana Marka jsme podali stížnost na Ministerstvo vnitra a událost se řeší. A v pátek odpoledne představte si velký humbuk! Novináři a tak dál. Čili zase jednostranně. Rád bych Vám tady přečetl sdělení k exekuci, je to z 16. 12.: Dnešního dne byly svazku doručeny všechny listiny týkající se exekuční částky 52 milionů korun. Takže od toho dne běží třicetidenní lhůta dobrovolného plnění. V této lhůtě požádál svazek o odklad vykonavatelnosti celé této části zejména proto, že svazek podá správní žalobu na určení neplatnosti rozhodnutí správních rozhodnutí Kraje Vysočina (teď jsou tady čísla rozhodnutí), které dovozujeme z přerušení správního řízení o těch 35 mil. Kč (to jsou ty akcie). My jsme dostali usnesení Ministerstva vnitra o tom, že rozhodnutí ze 7. 10. se podle paragrafu 62 správního řádu přerušuje. Krajský úřad dostal rozhodnutí z Ministerstva vnitra. My jsme navrhovali, aby to Ministerstvo vnitra zrušilo na základě všech dokumentů, které jsme předložili. Oni si vzali lhůtu, aby to celé prošli. A vydali určitý pokyn, který šel na Krajský úřad. Takže v současné době není ohrožena činnost svazku, co se týká financí. Do konce ledna bude hotové nacenění majetku, pak se zpracuje smlouva s Jihlavou na majetky, o které má Jihlava zájem. Kromě společného majetku, který se nevydává, ale vyplácí se jeho část, co patří Jihlavě. Dojde k vzájemným zápočtům. Na konci se to celý podtrhne a bude naprosto jasné, kdo komu co doplatí, nebo jestli jsme na nule.

Já jsem poměrně optimista, byť jsem to počítal jenom v hrubých číslech, ale domnívám se, že svazek, když na tom bude hodně špatně, tak bude na nule. Ale já si myslím, že budeme lehce nad tou nulou. Čili zhruba do 8. února se bude zpracovávat smlouva. Pak půjde na obce smlouva s pozvánkou na mimořádnou valnou hromadu, která bude 22. nebo 24. února. Musí se to poslat s patnáctidenním předstihem. A valná hromada se usnese, že tyto majetky budou Jihlavě vydány, protože předsednictvo má pravomoc jen do 300 000 CZK. Pak budou smlouvy doručeny městu Jihlava a tam by to mělo proběhnout zastupitelstvem obdobným způsobem.

Teďka co s tím nájemným? A co především se zásobováním lidí v Jihlavě a odváděním odpadních vod v Jilhavě? A co s tím, aby neustále Ondrušovci netvrdili, že se svazek neoprávněně obohacuje? Takže prosím Vás. Majetek bude muset provozovat Vodárenská a. s., protože to jinak nejde. Svazek s nájemným, co se tam bude vytvářet, už svazek nebude mít nic společného. Jestli si ho Vaska dá na zvláštní účet nebo do depozitu řešit nebudu a nechci. My už jako svazek s majetkem Jihlavy nepočítame.

Co se týká vodného a stočného, tak to je podle provozní smlouvy a bude se schvalovat na valné hromadě teď ve čtvrtek. A myslím, že někteří budou příjemně překvapeni. Nějakým způsobem. Bude to platné vodné a stočného jen do okamžiku kompletního vypořádání s městem Jihlavou. Pak se bude muset řešit vodné a stočné na provozovaný majetek. Ani tam by nemělo dojít k žádnému zádrhelu. To, že dneska bylo ve zprávách, že Jihlava si stanovila vlastní cenu vodného? No samozřejmě. Oni mají mizivou část, kterou provozují. Takže si to mohli udělat. Do budoucna budou muset vodu nakupovat z úpravny vody Hosov, která bude společným zařízením. Nebude Jihlavě vydána. A podotýkám, že cena vody z této úpravny bude nákladová cena plus přiměřený zisk. Ani po dotazu na ministerstvo zemědělství nemám informaci, co to je přiměřený zisk. To budeme řešit.“

KONEC PRVNÍ ČÁSTI, POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *