Květnové rozhodnutí KÚ Vysočina odsuzuje SVAK zaplatit téměř 40 mil.CZK

Napsal: Miroslav Mareš

Dokument Informace o rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina k nahlédnutí ZDE

Tuto zprávu rozeslal dne 2. 5. 2014 JUDr. Petr Šurka členským obcím Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Ve zprávě se lakonicky konstatuje, že Krajský úřad Kraje Vysočina vydal rozhodnutí, že Svazek je povinen zaplatit Jihlavě 35.547.500,45  s úrokem z prodlení ve výši 7,05% ročně z částky 35.547.500,45 Kč od 1. 2. 2013 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí bylo doručeno a je v právní moci.

Do dne právní moci (5. 5. 2014) rozhodnutí narostl úrok z prodlení na celkovou částku 3.130.906,97 Kč.

Pro dobrovolný svazek obcí je to už čtvrté rozhodnutí ve věci vypořádání Jihlavy, a již čtvrté ve prospěch Jihlavy.

JUDr. Šurka členským obcím Svazu také sděluje, že rozhodnutí napadne správní žalobou u Krajského soudu v Brně, a že uplatní podnět, aby Ministerstvo vnitra zahájilo přezkumné řízení.

Důležité však je nejen to, co ve zprávě JUDr. Šurky je, ale ještě důležitější je to, co tam není: není v ní ani slovo o tom, že lhůta pro dobrovolné splnění povinnosti uplyne již v pondělí 5. 5. 2014. Ve zprávě není ani slovo o tom, že pokud Svazek Jihlavě nezaplatí, hrozí mu opět exekuce.

Nejsou k dispozici žádné zprávy o tom, že by se dne 2. 5. 2014 sešlo předsednictvo Svazku. Nejsou ani informace o tom, zda orgány Svazku o zaplacení zatím vůbec jednaly. Otázkou je, zda se sejde předsednictvo Svazku v nejbližší době, aby o zaplacení i nezaplacení rozhodlo, nebo zda se otázka nezaplacení vyřeší tak nějak mimo orgány Svazku, zato však na úkor pokladny Svazku.

Členské obce Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko mají ještě v živé paměti exekuci pro částku 50.204.310,- Kč, ve které náklady exekutora na exekuci dosáhly celkem 5.686.443,- Kč. Bude se situace opakovat?

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *