„Ulil“ SVAK miliony do Svazu VKMO?

Napsal: Miroslav Mareš

Nejnovější záhada kolem finančních toků mezi Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Svazem VKMO, s. r.o. se týká částky kolem 4,6 milionu korun. Tuto částku vložil SVAK Jihlavsko do „svazu svazků“ v červnu loňského roku. Chybí ale usnesení předsednictva nebo valné hromady SVAK Jihlavsko jako souhlas s tímto krokem. Zřejmě tak předseda předsednictva SVAK Jihlavsko učinil bez souhlasu svazku a asi dokonce i bez jeho vědomí.

Ze Svak Jihlavsko v průběhu loňského roku odtékaly finanční prostředky mimo dosah a tím narůstal členský podíl SVAK Jihlavsko ve Svazu VKMO s.r.o., ale na finanční vypořádání Jihlavy už toho asi mnoho nezbývá. Ani na vypořádání Ořechova, Luk nad Jihlavou a dalších obcí, které odchází ze SVAKu.

Valná hromada Svazu VKMO s.r.o., konaná dne 13. 6. 2013, schválila vrátit Svazku příspěvek ve výši 2.630.000,- Kč a ve výši 2.053.000,- Kč, ale současně schválila navýšení vkladu Svazku ve výši součtu těchto částek, tj. 4.683.000,- Kč. Peníze, které se měly vrátit z brněnského „svazu vodárenských svazů“ zpátky do domácí pokladny Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko se do svazku nikdy nevrátily. Předseda předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko peníze ponechal v Brně.

Usnesení 48. mimořádné valné hromady Svazku ze dne 29. 1. 2013 nemá s obsahem jednání a usnesením valné hromady Svazu VKMO s.r.o. ze dne 13. 6. 2013 nic společného. Usnesení 48. mimořádné valné hromady Svazku ze dne 29. 1. 2013 se týkalo splacení úvěru, který byl poskytnut na nákup akcií (kterým měl být navýšen základní kapitál Svazu VKMO s.r.o.), a to ve výši 14.652.154,79 Kč. Naproti tomu usnesení valné hromady Svazu VKMO s.r.o. se týkalo navýšení vkladu Svazku do Svazu VKMO s.r.o. peněžitým vkladem, na který bylo použito započtení částky, kterou měl Svaz VKMO s.r.o. vyplatit Svazku, a to ve výši 4.683.000,- Kč.

Jak vyplývá z obsahu zápisu v obchodním rejstříku, došlo k navýšení vkladu Svazku o 4.683.000,- Kč až na podzim roku 2013, tedy dlouho poté, co došlo k jeho navýšení o 22.380.000,- Kč již na začátku roku 2013 v návaznosti na usnesení 48. mimořádné valné hromady Svazku.

Dvě kapitálové operace jsou „promíchány“, ukryty jedna za druhou a pro laika vzniká nepřehledná situace. Vytvoření nepřehledné situace je ale zřejmě pouze účelový postup na zakrytí skutečnosti.

Ve skutečnosti je stav velice jednoduchý. Zástupce SVAK Jihlavsko na valné hromadě Svazu VKMO s.r.o. (RSDr. Jiří Vlach) hlasoval dne 13. 6. 2013 o vkladu peněžitého majetku Svazku do Svazu VKMO s.r.o. ve výši 4.683.000,- Kč bez souhlasu Svazku a dokonce i bez jeho vědomí. Nepochybně tak činil pouze a výhradně ku prospěchu Svazku. Přesvědčit o tom většinu zástupců obcí ve Svazku bude jistě hračka.

Pouze vrozená skromnost dosud zabránila Dr. Vlachovi seznámit s tímto svým jednáním Svazek a jeho členské obce. Vzdejme mu díky, protože bez RSDr. Vlacha by majetek Svazu VKMO s.r.o. z prostředků Svazku nenarůstal. Díky RSDr. Vlachovi roste majetek Svazu VKMO s.r.o., a na vypořádání Jihlavy a dalších ze SVAKu odcházejících obcí už toho tolik nezbude.

Současné stanovy Svazu vodovodů a kanalizací jsou postaveny tak, aby vystupující člen z dobrovolného vodárenského sdružení neměl nárok na jiný majetek než ten, který sám do Svazku vložil, a aby virtuální zbytek zůstal těm věrným, kteří ve Svazku vydrží až do konce. A o ten se rozdělí nikoliv rovným dílem, a nikoliv podle počtu obyvatel, ale tak, jak si odhlasují.

Na částku 4.683.000,- Kč, kterou RSDr. Vlach „ulil“ do Svazu VKMO, se složily všechny členské obce, ale dostanou ji jen ti, kteří vydrží ve Svazku až do jeho konce. Jako pomyslnou prémii za výdrž.

Jestliže však Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko vklad do Svazku VKMO s.r.o. ve výši 4,6 mil. Kč odsouhlasil, nechť to svazek prokáže příslušným protokolem.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *