Omyl radního Dršaty: Informace o hospodaření Dukly měl k dispozici

Napsal: Miroslav Mareš

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

(Text slibu zastupitele)

Slib zastupitele znamená závazek vykonávat mandát zastupitele svědomitě v zájmu občanů města. V krajském městě je citlivým tématem policejní vyšetřování hospodaření hokejového klubu, ke kterému došlo na základě trestního oznámení radního Jana Dršaty. V záležitostech hokejového klubu vykonává mandát zastupitele radní Dršata velmi nedbale nebo trpí ztrátou paměti.

Týdeník 5+2 Jihlavsko v článku Policie hospodaření hokejové Dukly stále ještě prověřuje přišel s informací:

„Zatímco on (předseda Dozorčí rady Dukly a náměstek primátora Rudolf Chloupek – poznámka autora) informace o nápravách v hospodaření dvanáctinásobného mistra republiky má, některým členům městské rady, která je zároveň valnou hromadou Dukly, scházejí. ‚O tom, jak postupují nápravy ohledně hospodaření klubu, vážně nevím. Na poslední radě, která byla na konci dubna, jsme o tom nehovořili. Třeba to bude v programu té příští,‘ krčí rameny Jan Dršata.“

Už v době, kdy poskytoval vyjádření pro týdeník 5+2 Jihlavsko, měl radní Jan Dršata zřejmě k dispozici souhrnnou informaci pro radní města. Tuto souhrnnou informaci projednávala Rada města Jihlavy dne 17. 4. 2014 jako bod číslo 28. „Pan radní Dršata byl přítomen. Rada vzala jednohlasně materiál na vědomí,“ sdělil mluvčí Magistrátu města Jihlavy Radek Tulis.

Radní Jan Dršata vykonává mandát zastupitele nedbale, pokud tvrdí, že nemá informace o postupu náprav ohledně hospodaření klubu. Pokud by novináři 5+2 Jihlavsko měli odvahu klást politikům nepříjemné otázky, pak by se o tom čtenář dozvěděl. Čtenář se ale měl dozvědět informaci o pokračujícím policejním vyšetřování, které dosud nebylo ukončeno.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *