Kukaččí vejce pro valnou hromadu (Dokument)

Napsal: Miroslav Mareš

Ještě nikdy nezažíval Svazek tak bouřlivé časy jako nyní. Důvodem je vystoupení Jihlavy a její důsledný boj za svůj majetek.

Pod vlivem této situace a svévolného, netransparentního postupu vedení Svazku, které neplněním usnesení valné hromady ze dne 4.12.2012 působí Svazku škody v milionech korun, vystoupila ze Svazku obec Brtnice, městys Luka nad Jihlavou a další obce vystoupení zvažují.  

Současné vedení Svazku se rozhodlo pojistit věrnost Svazku Vodárenské akciové společnosti i po komunálních volbách, a to zdánlivě nevinnou změnou provozní smlouvy mezi Svazkem a VAS.  

———————————— Citace z Dokumentu ————————————
Výše ceny pro vodné a stočné může být změněna jen v případě změny nákladových položek, jejichž výši nemůže VAS předmětem své činnosti a mírou své efektivity ovlivnit.
 Pokud by nedošlo k dohodě o výši ceny pro vodné a stočné (Příloha č. 5), nájemném (Příloha č. 6),  rozsahu oprav (Příloha č. 8), Dohodě o ceně prací (Příloha č. 22), do začátku období, na které má býti  uzavřena, platí v tomto novém období stará cena podle dosavadních „Dohod“, avšak pouze pro  období prvních tří měsíců nového období (zpravidla roku).“

——————————————————————————————————————————

Podstatou změny je to, že se stanovuje smluvní nájemné ve výši 100 milionů korun s tím, že v případě přílišného vyskakování si nových zástupců obcí ve Svazku po volbách bude mít VAS možnost snížit toto nájemné na dohodnutou minimální výši, asi o 20% nižší (cca 83 mil. Kč); výši vodného a stočného by pak VAS mohla stanovit podle své vlastní vůle. Dokument6

Noví zástupci obcí ve Svazku budou mít po volbách dvě možnosti – pobírat nájemné 100 mil. Kč a zbytečně si na VAS nevyskakovat jako Jihlava, Luka a některé další obce, nebo si povyskočit a riskovat, že to bude Svazek stát 20 mil. korun ročně na nájemném a že Svazek úplně ztratí možnost ovlivňovat výši vodného a stočného.

Poplatek za věrnost Svazku Vodárenské akciové společnosti tedy současné vedení Svazku vyčíslilo na 20 mil. Kč ročně. Dříve se takové položce platu říkalo „držhubné“.

Tímto postupem se současné vedení Svazku snaží vnutit novým zastupitelstvům, vzešlým z komunálních voleb na podzim 2014, věrnost Vodárenské akciové. Stará vedení radnic členských obcí tak plánují podsunout novým radnicím kukaččí vejce. Jestli tak dělají úmyslně nebo pouze z nevědomosti či hlouposti, to se ukáže na valné hromadě při diskusi nad návrhem dodatku č. 6 provozní smlouvy.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *