Rozhovor s polenským místním sdružením ODS

Otázky kladl: Miroslav Mareš
Odpovídali: Miloš Kubašta, Pavel Bárta, Jiří Šerý
Rozhovor editoval: Roman Vařejčka

Vztah k vodárně jako městskému majetku a prosazování usnesení města vidí členové polenské ODS jako důležitý krok pro prosazování vodárenských zájmů města.

Povídání o polenské vodě asi musí začít od vztahu Polná – SVAK. Jaký je váš pohled?
Kubašta: Celý problém otevřel odchod Jihlavy ze SVAKu a způsob, jak SVAK zajišťoval služby městu Jihlava. Informace o vodě přichází do Polné na radnici, mluví se o nich na zastupitelstvu, ale ze zápisu ze zastupitelstva se občan nedozví vůbec nic. Ze zápisu na webu radnice se dočtu například: „místostarosta podal informaci o jednání předsednictva SVAKu.“ Jaké informace podal? To se už nedočtu. Takže nemohu říct, jestli je něco dobře nebo špatně.

Bárta: SVAK vznikl jako privatizační projekt. Zabránil divoké privatizaci vodárenských sítí. SVAK funguje jako mezičlánek mezi vodárenskou a městy jako vlastníky. Nejsem schopen říci, zda je tento mezičlánek nadbytečný. Neumím odpovědět, jestli zavření vodárny v srpnu 2013 bylo dobře nebo špatně. K tomu mám málo informací jako občan Polné.

Kubašta: Ty informace o uzavření polenské vodárny bych chtěl vidět „černé na bílém.“ I s ekonomickým rozborem. V polenském zpravodaji psal kdosi z VASky, že informace o kvalitě vody jsou na webu VASky. Nenašel jsem je tam. Je tam informace o průměrné kvalitě za minulý rok.

Problémy jsou dva: zavření vodárny a stav trubek pod Polnou.
Kubašta: Pak je to otázka, jak se o to SVAK staral, kolik dostalo město nájemné a kam ty peníze šly. Občana Polné nezajímají tolik spory kolem SVAKu, jako spíše cena vody. Konečná suma, kterou musí zaplatit za vodu. A její kvalita.

Voda z Jihlavy je cenově levnější,vychází to tak v cenových kalkulacích.
Bárta: Začínal jsem svou pracovní kariéru v roce 1971 jako plánovač. Tak vím, jak se dá kouzlit v cenových kalkulacích. Kalkulační vzorce pro vodu jsem dodneška neviděl. A nevím, kolik vody je schopna Jihlava (úpravna Hosov) dodat stávajícím potrubím.

Jihlava má určitě vody dost, stačí si ji koupit.
Bárta: Je potřeba počítat s rozvojem Polné a Dobronína. Polná má v průběhu patnácti let vyrůst asi o dva tisíce obyvatel.

Můžeme vykopat trubku do Přibyslavi a mít vodu asi za 64 Kč/kubík? Třeba by byla lepší.
Bárta: Voda za 64 Kč chutná stejně jako voda za 82 Kč. Dvacet let jsem pil vodu v Havlíčkově Brodě, kde jsem bydlel. Je to otázka přípravy liniové stavby a ta trvá díky platné legislativě i desítky let.

Tak to by možná šlo nakupovat vodu pro Polnou z Brzkova.
Bárta (s úsměvem): To by nešlo. V Brzkově je starostou můj bratranec a on by jako patriot Brzkova strašně „vyrostl“, že nám dodává vodu do Polné.

Bárta (vážně): To by asi nešlo kapacitně, Bukovské zdroje zcela jistě nemohou Polné stačit.

Když bude v Polné trubka z Přibyslavi i z Jihlavy, mohli bychom kupovat vodu tam, kde levnější?
Bárta: S takovým řešením nemám nejmenší problém. Ale položit deset kilometrů trubky je s řešením majetkoprávních vztahů práce na desítky let. Takže to není tak jednoduché, jak si myslíte.

Jak tedy zařídíme, aby v Polné nebyla dražší voda jak v Jihlavě?
Bárta: Jsem pro variantu hledat vlastní podzemní zdroje vody. Vrty. Především ovšem musí mít Polná vlastní koncepci a strategii zásobování vodou – a tu nemá.

Jste ochotný mi dát písemně, že bude mít Polná levnější vodu než Jihlava?
Bárta: To nejsem. Když budeme brát vodu z Jihlavy, voda v Polné bude dražší o tu dopravu. (S úsměvem) Primátor Jihlavy je sice stranický kolega, ale tohle nejde zařídit stranickou dohodou. Voda v Polné bude dražší o tu dopravu z Jihlavy než v Jihlavě. Cena vody z místních zdrojů je dána náklady na její získání, k tomu v každém případě přistupují náklady na distribuci.

Politicky nejde zaručit stagnaci ceny vody v Polné do budoucna?
Bárta: Ve Věžnici mám příbuzné, tak trochu znám jejich problémy. Občas jim voda neteče. Mají jiné starosti než s cenou vody. Mají starost, aby voda tekla. Vodu mají z místních pramenišť. Je levnější, ale občas neteče. Nedostatek vody pro Věžnice lze řešit doplněním rezervoáru pojízdnou cisternou. Při spotřebě, kterou má Polná, by to šlo dost těžko. Jsem ochoten zvažovat různá řešení pro levnější vodu v Polné: vlastní podzemní vrty, nebo postavit přípojku do Přibyslavi. A ještě je tu varianta dlouhodobého vyřazení Hubenova jako zdroje pro Polnou…

Vyřazení Hubenova? Jak to myslíte?
Bárta: Třeba nehoda nebo zlý úmysl, nebo nehoda na přípojce do Polné. A nemáme vodu z Hubenova. Pak bude místní zdroj, třebas ne úplně dostatečný, chybět.

Co si myslíte o uzavření vodárny?
Bárta: Neumím si udělat pro sebe definitivní stanovisko. O pět až sedm korun levnější voda z Jihlavy je silný ekonomický argument. Taky je tu ale bezpečnostní hledisko – nehody, jak jsem o nich mluvil.

Kubašta: Aby ta úpravna šla vůbec v případě nutnosti spustit. Jestliže je úpravna vody zakonzervována, může nastat problém s opětovným spuštěním. I když je výrobní technologie z nerezu, tak ventily a šoupata nemusí být po určité době funkční.

Bárta (povzdech): Kdyby šlo všechno zařídit jen přijetím usnesení…

Dlouhodobě je lepší mít levnější vodu z Jihlavy?
Kubašta: Argumenty o neekonomickém provozu místní vodárny si neumíme ověřit. Říká to VASka. Řešil tu situaci někdo ze zastupitelů dřív, než došlo k uzavření?A když k uzavření došlo, měl náš starosta vystartovat a situaci řešit. Po odkonzervování možná můžeme technologii vyhodit.

To nepůjde nastartovat do 14 dnů, jak to má Dobronín v usnesení zastupitelstva?
Kubašta: Pouze v případě, že budete úpravní linku včetně přítokového potrubí z Jamenského potoka v pravidelných intervalech proplachovat, aby nedošlo k trvalému poškození linky.

Šerý: Polná se blíží do situace, ve které byla Jihlava v roce 2011. Je otázka, jestli si SVAK nebere uzavřením místní vodárny Polnou trochu jako rukojmí ve sporu s Jihlavou. Bude spor o Hosov, odkud teče voda do Polné.

SVAK ujišťuje, že „obecních pokladen se spor nedotkne“.
Šerý: A kdo zaplatí právníky? Přes výrobní režii to půjde do cenových kalkulací. A zaplatí to občan. Nebo právníky zaplatí pan předseda Jiří Vlach nebo vedení SVAK ze svého?

Teď je „právní válka“, je třeba financovat vojsko….
Bárta: Má polenské zastupitelstvo záruky, že to nepůjde z městské kasy? Jakýmkoliv způsobem? Ten papír bych rád viděl… Nechtěl bych být rukojmím nějakého provozovatele…

… budete se mít jako v bavlnce: levnější voda než ta místní.
Bárta: To si nemyslím. Máme dva zastupitele, ale nemáme o tom problému informace. Pokud máme možnost, měli bychom mít svoji vodu z polenské vodárny. A vodu z Jihlavy nebo z Přibyslavi jako další zdroj.

Proč se najednou řeší vodárenské problémy?
Kubašta: Poprvé se objevily v roce 2011, když začala odcházet Jihlava. Tím to začalo.

Je vůbec na stávajícím stavu něco dobré?
Bárta: Zcela jistě dobře funguje péče o splaškovou vodu a voda z kohoutku teče. Rodinný účet za vodu jsem schopen zatím zaplatit. Ale
jaká bude cena do budoucna po odchodu Jihlavy nikdo neví.

Vy platíte za vodu 88 Kč a bratranec v Brzkově jen 26 Kč/kubík?
Bárta: Zítra mu zavolám, jak je to možné (smích). Ale v Brzkově nemají tolik trubek jako v Polné.
Mohu přemýšlet, jestli SVAK jako mezičlánek je skutečně tak efektivní. Možná bychom mohli fungovat s Vodárenskou, ale bez SVAKu. Znáte výrobní režie SVAKu? Já jsem je nikdy neviděl. A pak je otázka, kolik peněz by dostala Polná přímo od VASky, kdyby nebyl SVAK. Kdyby Polná ve SVAKu fungovala normálně, začala by se plašit, když začala odcházet Jihlava.

Co by Polná potřebovala do budoucna?
Kubašta: Polná nemá koncepci v zásobování vodou, výhled do budoucna ani představu, jaké peníze musí investovat.

Umíte si představit využití evropských peněz pro obnovu trubek s povinností růstu ceny vody?
Bárta: Mám problém se způsobem, jak hospodařil bývalý starosta Havlíčkova Brodu pan Kruntorád. Stavělo se podle toho, na co byla dotace. To je jeden extrém. Druhý extrém je nečerpat žádné dotace. Takže umím. Možné využití dotací musí být součástí analýzy spojené se záměrem, jak zásobování vodou v Polné řešit.

Teď dostáváte „lepší“ vodu z Jihlavy…
Kubašta: Chcete mi říct, že jsme tu čtyřicet let pili špatnou vodu?

Bárta: Na jihlavské gymnázium jsem nastoupil roku 1973 a trvalo mi, než jsem si na tu jihlavskou vodu zvykl.

Měli byste odvahu podstoupit podobné problémy s vystupováním jako Jihlava?
Kubašta: Nemám informace. Možná kdybych ty informace měl, tak postupuji ve shodě s Jihlavou. Ale ty informace nemám. A nemá je většina obcí ve SVAKu. Polná zaujala podobně jako jiné obce pozici „spícího střelce“, ze které ji probudilo až uzavření místní vodárny.

Vodárenská exekuce je na 52 milionů, budete ji platit?
Bárta: A jsme zase u toho, jak se vlastník stará o svůj majetek. Reálnou rozhodovací moc má zastupitelstvo, rada, uvolnění zastupitelé. Jsme u toho, jaké informace dostávají občané Polné.

Co je třeba pohlídat , aby šla v Polné vodárenská situace dobrým směrem?
Bárta: Vyhodnotit rizika ve SVAKu. Jak zatíží právní válka cenové kalkulace vody v režijních nákladech. Znají vlastní rizika sporu?Existuje například pojištění, které uhradí náklady sporu v případě prohry?

Kubašta: Důsledné prosazování zájmů Polné ve SVAKu, v případě jejich neplnění se připravit i na možnost ukončení členství.

Bárta: Sjednat pojistky proti špatnému vývoji.

Vzal byste šéfování SVAKu? Teď hned, okamžitě?
Bárta: To jste mě zaskočil, o tom jsem nepřemýšlel. Kdyby za mnou přišli zástupci Polné, abych pracoval v nějaké pracovní skupině nebo vodárenské komisi, pak bych se na to mohl podívat jako cifršpión. Věnoval bych tomu znalosti a volný čas. Na přemýšlení, jestli vzít předsednictví SVAKu bych si vzal týden na rozmyšlenou. Ovšem poté, co bych měl šanci se se skutečnou situací ve SVAKu seznámit. Abych neskončil ve vězení za minulé hospodaření SVAKu.

Byl pracovní seminář pro zastupitele o vodě. Vadí Vám, že jste tam nesměl být jako předseda ODS Polná?
Kubašta: Vadí mi, že jsem tam nesměl jako občan. Že to nebylo pro občany. Jsem předseda politické strany zastoupené v zastupitelstvu a dostávám informace z druhé ruky. Diskuse o problémech Polné patří na zastupitelstvo.

Kdybyste seděl na jednání zastupitelstva a měl hlasovat o uzavření vodárny. Zvedl byste ruku, nebo byl proti?
Kubašta: V první řadě bych měl dotazy. A přesvědčil bych se, jestli je dost důvodů.

Bárta: Hlasoval bych proti. Už proto, že nebyla žádná argumentační kampaň. Byla jen vysvětlovací kampaň pro zastupitele, když se objevil nesouhlas.

Proč myslíte, že neprotestoval pan předseda Vlach, když mu zavřeli „domácí“ vodárnu?
Bárta: Polná si nedokázala vynutit plnění svého usnesení. Jak město Polná prosazuje své rozhodnutí ve SVAKu? Pana předsedu Vlacha už Dobronín nezajímá.

Kubašta: Podle mě se neprosazovalo vůbec nic.

A co s tím ODS Polná udělá?
Bárta: Můžeme se ptát, jak zástupce města Polná postupoval na valné hromadě. A postupovat ve shodě s ostatními obcemi. Předsednictvo má vědět, jaký názor má jeden z největších vlastníků SVAKu. Majetková práva jsou základem práva pro pravicového voliče. Je otázka, jak SVAK naložil s připomínkami Polné. To je projev neúcty vlastníkovi majetku. A měla by z toho být pořádná bouřka. První příznak krize SVAKu je situace kolem Jihlavy, druhý příznak krize je situace kolem vodárny v Polné.
Měl by nastat tlak na plnění usnesení zastupitelstva. A jako občan Polné se musím dotazovat, jak si uvolnění zastupitelé vynucují plnění
usnesení zastupitelstva.

Město Polná má usnesení zastupitelstva a sílu dvacet procent v organizaci, kde se usnesení Polné má provádět. Vynucuje se dost slabě.
Kubašta: Mohl jste to říct i ostřejším slovem.

Bárta: Na prosazení usnesení nepotřebujeme městskou komisi. Zástupci města kdekoliv – konejte podle usnesení zastupitelstva! Ve SVAKu, v Lesním družstvu, prostě kdekoliv. Když je ignorován názor spoluvlastníků, mělo by přijít na řadu jednání o odvolání. Pan předseda SVAKu se evidentně nebojí odvolání – a to je špatně! Je jasné, že názor jednoho vlastníka s 20% valnou hromadu nerozhodne. Tady jde myslím o více, než jednu vodárnu v jednom městě, tady jde o princip, komu vlastně SVAK reálně patří. A to by mělo zajímat všechny.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *