Stále hustá mlha kolem skládky

Pokusím se navázat na článek paní Libuše Kubové z lednového vydání Polenského zpravodaje o rekultivaci skládky. Paní Kubová shrnula základní informace: starosta Jindřich Skočdopole v zakázce na rekultivaci skládky vybral firmu pro výkon managementu, firmu na zpracování projektu, firmu, která provede výběrové řízení včetně otevírání obálek, a nakonec na otevírání obálek navrhl i komisi, v níž byl on, sám sebou navržen, jako jediný zástupce města.

Celá věc má více rovin. Začněme znovu tou, proč k otevírání obálek nebyla připuštěna radní Kubová. Starosta proti ní při volbě členů komise na otevírání obálek dle svých slov hlasoval proto, že zpochybnila firmu, která provádí výběrové řízení, a nespecifikovala, proč ji zpochybnila. Totéž vadilo i radním Šináglové a Matulovi. Je to tedy tak, že když zpochybníte vybranou firmu, nemůžete se účastnit otevírání obálek? Mohou jen ti, kteří přitakávají? Nebo je to skutečně proto, že neuvedla důvody svého zpochybnění? To asi ne. Kdyby starostu a zmíněné radní skutečně zajímaly, tak by se na ně jistě zeptali. To se ale na onom zasedání rady nestalo. Čtyři radní se zdrželi a jeden byl proti. Otevírat obálky tak jel pan starosta sám. Zvenku tedy celá rada vypadá tak, že starosta v ní má pět hlasů místo jednoho, protože ostatní radní se bojí hlasovat jinak než starosta. Může to plynout ze zvláštního postavení jejich pracovní pozice, která je vázaná na město. Přesně toto byl důvod, proč jsme po volbách ve shodě s Dobrou adresou pro tyto radní do rady nehlasovali.

Druhá rovina se ještě více týká důvěry. Starosta si stojí za tím, že mu firmu Stavební poradna,
spol. s r. o. doporučily úřady. Mimo jiné odbory životního prostředí v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě, odkud ale přišla jasná odpověď, že to tak není. Tak jak to tedy je? Buďto lže pan starosta, aby mohl zakrýt skutečnost, jak dospěl k firmě Stavební poradna. V takovém případě je veškerá důvěra tatam. Nebo lže některý z úředníků ze zmíněných úřadů, protože nechce prozradit své protizákonné jednání (žádnou firmu dle zákona doporučovat nesmí), a starosta, který odmítl sdělit jeho jméno, ho kryje a na nás spolu s úředníkem hraje zvláštní hru, v níž jdou v protizákonném jednání ruku v ruce? Nebo je snad možná ještě nějaká jiná varianta?

Má starosta s úřady takový vztah, že jsou schopni spolu podvádět? Bylo by pak možno věřit, že takový vztah nemá s firmou Stavební poradna a že celá zakázka kolem skládky není v pozadí především ulitím peněz jinam než do skládky? Ani argumentace pana starosty, že zadávací dokumentace má 26 stran a že má tak tvrdé podmínky, že v ní korupce prakticky ani nemůže být, mě nepřesvědčila.

Ať už je platná jakákoliv varianta, nevzbuzují, společně s tím, že starosta otevíral obálky sám, podezření, že zakázka na rekultivaci skládky hodlá být tunelem? Kam by asi mohl vést?

Za Společně pro Polnou Roman Vařejčka

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *