POLenský NEzávislý Tisk čili POLná na NETu                     Vydává o. s. Polenský Kruh

0

Sto let republiky

Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. – T. G. Masaryk Opustili jsme všechny ideály a zůstalo nám pouze národní sobectví, na kterém tento náš novodobý stát stavíme. – K. Schwarzenberg 26....