Category: Články, fakta, názory

Vzpomínka 0

Vzpomínka

Dne 16. ledna už po 44 letech si připomínáme Jana Palacha, který na protest proti pasivitě občanů ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území naší republiky a nemožnosti dosáhnout lidských práv a svobod, ukončil...

0

Cestování vsedě, díl 6.

V úterý 8. 1.  se chystáme do Nepálu. Jako vždy samozřejmě vsedě. Návštěvu této překrásné hornaté země nám pomocí svých zážitků zprostředkuje pan Zdeněk Bombera z Havlíčkova Brodu. Strávil tam asi měsíc naplněný převážně...

Do roku 2013 0

Do roku 2013

Redakce Polnetu svým čtenářům přeje v nadcházejícím roce 2013 zdraví a naplňování životních představ. Naplnění osobní, rodinné, pracovní. Dobré vztahy se sousedy, s okolím. Štěstí a jiskru v oku vašim dětem! Sami si pak...

0

LIPKA uskutečnila sbírku pro psy

V listopadu jsme na akci Cestování vsedě vyhlásili věcnou sbírku pro pejsky z polenského útulku. V něm jsme se nejprve poptali co asi pejsci potřebují a seznam těchto věcí jsme rozvěsili na nástěnku. Kdo chtěl...

Dotazník MAS ČMP 0

Dotazník MAS ČMP

Milí čtenáři, místní akční skupina Českomoravské pomezí mapuje potřeby členských obcí. Za tímto účelem vytvořila  dotazník, o jehož zveřejnění v Polnetu nás požádala.  V něm se můžete vyjádřit k některým důležitým věcem týkajících se...