Dobronín: Zastupitel Vlach se obul do starosty Polné a Luk nad Jihlavou. Měli dotazy na SVAK Jihlavsko.

Napsal: Miroslav Mareš

Pondělní zastupitelstvo (21.10.2013) v Dobroníně projednávalo i problematiku kolem pitné vody. Starostové Luk nad Jihlavou, Polné a Dobronína poslali Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko dvě strany dotazů k situaci kolem vody.

Sehnal (starosta): „Žádostí se bude zabývat předsednictvo Svazku 22.10.2013. To je zítra. Mezitím přišla zpráva, že se tím zabývá i kontrolní výbor.“

Vlach (zastupitel, předseda SVAK): „Já k tomu jen krátce. Jsem trošku udivenej, že stávající člen předsednictva Viktor Wölfl poslal předsednictvu otázky. To, že se k tomu připojil i pan Skočdopole, to mě taky celkem neudivilo, vzhledem k jeho vystupování. V Polné asi mají problémy… Takhle, pan starosta Skočdopole byl členem předsednictva Svazku tuším asi dvě volební období a stejně jako pan starosta Wölfl se některých jednání účastnil, jiných ne. Nicméně to bylo. Že se k tomu připojil i náš starosta mě taky celkem nepřekvapilo. Budeme se tím zabývat zítra. Kontrolní výbor o tom byl informován. Něco poslal i starosta ze Ždírce. JE TO V SOUVISLOSTI S TOU VELMI NEPŘÁTELSKOU NOVINÁŘSKOU KAMPANÍ, KTERÁ JE VEDENA PROTI SVAZKU ZEJMÉNA ZE STRANY STATUTÁRNÍHO MĚSTA (myšlena zřejmě Jihlava), NEBO LÉPE ŘEČENO, ABYCH NEPOŠKODIL MĚSTO, ZE STRANY PRÁVNÍCH ZÁSTUPCŮ. KONTROLNÍ VÝBOR BYL S TÍM SEZNÁMEN, PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU p. PLOCEK SE PRAVIDELNĚ ÚČASTNÍ JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA. Teď k tomu nic víc říkat nebudu. Právní zástupce pan JUDR. Szurka nám bude dělat rešerši toho, co se děje a posílat ji na členské obce Svazku. Představa je jednou za čtrnáct dní, jednou za tři týdny. Protože není nic horšího, než když vám někdo z právní kanceláře Ondruš a… zejména pan magistr Šianský.. zasílá na obce naprosto neobjektivní informace a bouří starosty proti Svazku. UDĚLÁME VŠECHNO PROTO, ABY NEDOŠLO K ROZKRADENÍ MAJEKTU ČLENSKÝCH OBCÍ SVAZKU ALE ZÁROVEŇ CHCI ŘÍCT, ŽE VŠECHNY MAJETKY, NA KTERÉ MÁ JIHLAVA NÁROK, TAK JIHLAVA DOSTANE. TROŠKU MĚ UDIVILO PODÁNÍ NA KRAJSKÝ ÚŘAD (SPRÁVNÍ ŽALOBA) NA VYDÁNÍ MAJETKU, KTERÝ JIHLAVA VLOŽILA DO PRÁVA HOSPODAŘENÍ. UDIVILO MĚ TO PROTO, ŽE JSME OD PŮLKY PROSINCE MINULÉHO ROKU VYZÝVALI, ABY SI MAJETEK PŘEVZALI. Oni tak nečinili. Je jasné proč. A teď podali žaloby. Já jsem říkal dr. Szurkovi, že existuje vedle povinnosti vydání majetku i povinnost převzít majetek. Tak jsme se tomu společně zasmáli. Nicméně velký potěšení mi učinilo to, že náhrady na činnost právníků, kterých se Jihlava domáhala ve dvou žalobách, byly zamítnuty Krajským úřadem, protože jihlavský magistrát má ve své sestavě dostatek právníků, aby tuto věc řešili a nemusí si na to najímat nikoho dalšího.

U TOHO DRUHÉHO PODÁNÍ DOŠLO K TOMU, ŽE JSME TO NAPADLI, PROTOŽE SI MYSLÍME, ŽE KRAJSKÝ ÚŘAD TAM NEMĚL ROZHODOVAT. NICMÉNĚ I TEN MAJETEK, KTERÝ BYL DO SVAZKU PŘEVEDENÝ DO 31. 12. 2000 JIHLAVĚ BEZ PROBLÉMŮ VYDÁME. V současné době probíhá nacenění všech majetků Svazku s výjimkou těch, které jsou vloženy do práva hospodaření. A budou se majetky vydávat a budou se dělat vzájemné zápočty. To Jihlava nechtěla. Pro vaši informaci: CHTĚLI Z CELÝHO TOHO MAJETKU SI VZÍT, (parodie na slova Jihlavy) MY SI VEZMEME, CO BUDEME CHTÍT A VY Z TOHO ZBYTKU, CO VÁM TAM ZBYDE NÁM DÁTE JEŠTĚ ČTYŘIAPADESÁT PROCENT, PROTOŽE TO JE TA NAŠE ÚČAST VE SVAZKU. No tak trošku to bylo podivný. Nicméně všechny majetky na které mají nárok jim vydáme. Bez jakýchkoliv skrupulí. A budou se dělat vzájemné zápočty. Nicméně ještě trošičku rejpnutí: 20. září jsme na základě toho rozhodnutí Krajského úřadu vydali majetek vložený do práva hospodaření. To jsou majetky, které obce vybudovaly po 1.1.2001. A podle stanov se vydávají okamžitě při odchodu ze Svazku. Tak si ho převzali, (řečnicky), no převzali. Vlastně převzali, protože už je tam podpis. Protokol byl nachystaný k podpisu 25.1.2013. Ale …. Tyhlety majetky dál provozuje Vodárenská (myšleno VAS a.s), Svazek už s tím nemá co do činění. Protože Jihlava nemá vybraného provozovatele. Takže to je takový zajímavý stav. My jsme VASce řekli, i když je to náš podnik, že s těmito majetky už nechceme nic mít. Do 19. září část nájemného ve vztahu k procentu tohoto majetku je u Svazku na zvláštním účtu, to znamená bude i součástí toho vypořádání. Takový ty blafy, že okrádá a neoprávněně. No… to nemá cenu komentovat. Chceme, aby to bylo transparentní, ale aby nedošlo k okradení členských obcí. Jihlava dostane to, na co nárok má. A se vším všudy. Tečka. Pokud by jste se tím chtěli jako zastupitelé zabývat, jednou za čtrnáct dnů budete mít u starosty informace, můžete si je přečíst.“

Sehnal: „Mohu přeposílat. Není problém. Nicméně, trošku jste si tam podrejp, ale mě to osobně zajímá a zajímá mě ta celistvost informace. Mám přístup k informacím, co posílá Judr. Ondruš a jeho kancelář. Četl jsem, jak se s ním dohadovala paní starostka Ženčáková.To jsem si teda početl, protože jsem tomu nevěděl hlavu ani patu. Paní Ženčáková to pak vzdala…“

Vlach: „Nevzdala, přečtěte si (týdeník) 5+2 z minulýho tejdne…“

Sehnal: „To jóóó, ale myslím tu majlovku, co tam spolu komunikovali, to vzdala. Ale jde o to, abychom byli schopni předložit ucelenější dokument zastupitelů. Je to opravdu bitva právníků. Co si budeme nalhávat. Chytáme to všichni zleva, zprava. V jedněch novinách je tohle, v jiných novinách tamto. Myslím, že bychom měli mít celistvou informaci. Jestli jsou podané žaloby, jaké jsou podané žaloby z hlediska Svazek, Město, Vaska.“

Vlach: „Chápu starosty, který vyděsil pan Wölfl. S tím, že samozřejmě pan Šianský straší starosty v tý kumpačce, v tom sdružení, kolem cyklostezky. Protože tam (v Lukách) je velkej průser. A hodně velkej průser. Nebudu to nijak komentovat. Ale děsí je, že tam jednotlivci a obce zaplatí velký peníze. A děsí je, že je to to samý s tím Svazkem. To je taková nátlakovka. Nicméně: Pokud má někdo zájem, tak ať se podívá na webový stránky Svazku, jsou tam (důrazně) VŠECHNY, a to říkám znovu, všechny dokumenty, včetně veškeré korespondence s Jihlavou. Na rozdíl od webových stránek města Jihlavy, kde jsou jenom vybraný dokumenty, který se hodí. Ať si to každý urovná. Jinak jsme naznali, že aby měli starostové návaznost, budou dostávat každých čtrnáct dní informace. A předsednictvo Svazku se bude scházet ne jednou, ale dvakrát měsíčně. Tak.“

Mareš: „Rád bych položil konkrétní otázku předsedovi SVAK Jihlavsko: Je pravdivá informace, že SVAK Jihlavsko bude muset namontovat měřiče vody v hodnotě 10 000 000 CZK na 93 odběrných míst, pokud Město Jihlava nepřistoupí na podmínky SVAK Jihlavsko? A ta montáž musí začít v nejbližší době, protože se musí měřit voda, která proteče z „trubek Svazku“ do „trubek Jihlavy“? Je tato informace pravdivá? Jak bude SVAK Jihlavsko postupovat?“

Vlach:“Přemýšlím, jestli mám odpovědět, protože tento člověk svými zkreslenými informacemi způsoboval problémy nejenom Svazku, ale i mě. Ale v zájmu objektivnosti jenom řeknu dvě věci: ANO, od dvacátého (myšleno září) si s těmi majetky může dělat Jihlava co chce. Já vím jenom to, že nemá k tomu potřebná oprávnění a nemá ani provozovatele. A poslední informace: veškeré vodoměry jsou majetkem Svazku. A pokud s nimi Jihlava nic nečiní, jejich cena bude rovněž součástí majetkového vyrovnání. Tečka.“

Mareš: „Mohu položit dodatečnou otázku?“

Vlach: „Už nebudu odpovídat, pane redaktore. Na nic. Zastupitelům ano.“

Mareš: „Mohu předložit zastupitelům konkrétní dokument k aktuální situaci? Je o to zájem?“

Vlach: „Myslíte mapu, která vypadá jako když na ni hodíte hrst čaje, jo? Toto je svazku, toto je Jihlavy. A v jedné ulici jsou majetky Svazku i Jihlavy. Mě to nedělá problém.“

Sehnal: „Myslím, že většina zastupitelů o tom neví. A jestli to je nějaká mapa, tak se v ní stejně nikdo nevyzná …“

Mareš: „Není to mapa. Je to konkrétní dokument ve kterém se mluví o tom, že SVAK Jihlavsko bude muset investovat 10 000 000 CZK do vodoměrů, pokud Jihlava nepřistoupí na jejich návrh?“

Vlach: „Odpovím pro zastupitele: Žádný takový dokument Svazek nespáchal. A obecně. Jestli se něco dělá ve prospěch někoho, tak by to dotyčný měl zaplatit. To je pro zastupitele, ne pro pana Mareše.“

Mareš: „Smím Vám tento dokument ukázat?“

Vlach: „Já jsem takovej dokument neprojednával ve Svazku a vůbec o něj nemám zájem.“

Zastupitelka: „Mohu se zeptat odkud pochází ten dokument?“

Mareš: „Z veřejně přístupných zdrojů.“

Zastupitelka: „A kdo to zpracoval?“

Mareš: „Pan předseda Vlach.“

Zastupitelka k panu Vlachovi: „Jak to, že o tom nevíte?“

Vlach: „Že bych to někde napsal? Ano, my jsme vyčíslili potřeby a byla tam nějaká částka okolo deseti milionů… Ale
není to tak, jak to bylo podáno.“

Mareš: Nabízím konkrétní dokument.

Zastupitelka: Já bych se podívala. Děkuji.

Vlach naznačí gestem zastupitelce, že chce do dokumentu nahlédnout a jen pokývá hlavou, že dokument zná.

——————-
Dodatečné stanovisko právníků Jihlavy:

Mgr. Miroslav Šianský: „Kdyby měla Jihlava řádně podle Stanov Svazu
vodovodů a kanalizací Jihlavsko řádně vydán majetek, pak by dnes
nebyly potřeba měřiče spotřeby vody za 10 000 000 CZK. Proč by to tedy
měla Jihlava platit?“

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *