Polenská úpravna vody: zaměstnanci dostávají výpovědi?

Napsal Miroslav Mareš

Utlumení provozu a přechod do nového pracovního režimu polenské vodárny se dostává do další fáze. Vodaři začali rozdávat výpovědi zaměstnancům. Dva muži a jedna žena dostali výpovědi poslední listopadový den a výpovědi jsou zřejmě platné ke konci roku. Přesné informace chybí, zaměstnanci se bojí mluvit.

Zřejmě byl zahájen přechod z výrobního režimu do režimu záložního zdroje pitné vody a to i přes nesouhlas Zastupitelstva města. Říjnové zastupitelstvo se usneslo na následujícím znění:

„Nesouhlas s převedením úpravny vody Polná včetně přívodního řadu z čerpací stanice surové vody na Jamenském potoce na záložní zdroj pitné vody pro skupinový vodovod Polná – Dobronín.“

Jaké kroky podnikne polenské zastupitelstvo na svém prosincovém jednání pro řešení situace není jasné: vodárenská problematika není samostatným bodem jednání. K problematice vodárenství měli zastupitelé pracovní seminář, který ale nebyl normálnímu občanovi Polné přístupný. Do jednací místnosti ale měli přístup představitelé SVAK Jihlavsko a VAS a.s. Okruh zasvěcených osob do problematiky vodárenství v Polné je ze strany vedení města pečlivě kontrolován, aby se informace o problémech nedostaly přímo k občanům.

Dubnový zápis předsednictva SVAK Jihlavsko (řádně schválený a ověřený) obsahuje zmínku o „podezření na podvodné praktiky“. Daný zápis má vedení města Polná k dispozici, nejsou ale zřejmé kroky rady města Polná nebo zastupitelstva jako reakce na vzniklou situaci.

Nečinnost vedení města je zřejmá i z neschopnosti svolat mimořádnou valnou hromadu SVAK Jihlavsko, která by z polenského místostarosty Sobotky jako diváka učinila řádného člena předsednictva SVAK Jihlavsko. Zda by tento krok šel uskutečnit pouhým telefonickým hlasováním se nepodařilo zjistit.

Na dotazy k vodárenské problematice reaguje vedení města jen velmi neochotně.

Skupinový vodovod Polná-Dobronín zásobuje 6623 obyvatel a červen 2013 byl rekordní svou spotřebou přes třicet tisíc kubíků vody za měsíc. Další údaje ve statistice chybějí.

V letech 2010 a 2011 přitékalo do Polné jen minimum „jihlavské“ vody z úpravny vody Hosov. Kolem sedmi a pěti procent. V loňském roce jen půl procenta. Rok 2013 byl zlomový a do Polné přišlo přes čtyřicet tři procent „jihlavské“ vody. Pitnou vodou je v Polné zásobeno 4432 obyvatel (údaj k 3.12.2012) s průměrnou spotřebou 6,6 l/s . Denně se v Polné spotřebuje 570 kubíků vody (údaj za první pololetí 2013) – zdroj: Úpravna vody Polná , technický popis a důvodová zpráva / červenec 2013).

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *