Analýza projevu předsedy SVAK Jihlavsko Jiřího Vlacha (16. 12. 2013) – II. díl

Ilustrační foto

Napsal: Miroslav Mareš

Pan Vlach dne 16. 12. 2013 v Dobroníně prohlásil:

„Takže to nějakým způsobem nebylo zohledněno advokátní kanceláří Ondruš a předali tu věc jako takovou nějaké vymáhací společnosti. A v pátek nám oznámili, že máme exekuci a máme obstavený účet u České spořitelny. Tady chci trošku přerušit: tyto věci se nedotýkají jednotlivých obcí, jak děsí různí pisálkové. My proti rozhodnutím pana Marka jsme podali stížnost na Ministerstvo vnitra a událost se řeší.

Jako zkušený řečník pan Vlach snižuje význam tří pravomocných rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina tím, že je označuje za rozhodnutí pana Marka jako úředníka.

A pak už pan Vlach prostě nemluví pravdu.

JUDr. Ondruš nepředal věc jako takovou „nějaké vymáhací společnosti“, ale soudnímu exekutorovi. Lživé obvinění z předání věci vymáhací společnosti je však údernější, a také dokáže oklamaného občana i starostu naladit proti právníkovi Jihlavy, který nedělá nic jiného, než že úspěšně vymáhá její nároky.

Tyto věci se obcí týkají. Nedošlo totiž k pouhému obstavení bankovních účtů Svazu, ale také ke zřízení exekutorského zástavního práva na vybrané nemovitosti SVAKu. To může znamenat uspokojení exekuce prodejem vodárenských nemovitostí v blízké budoucnosti (celkem jsem napočítal přes sto padesát nemovitostí od Meziříčka přes Malý Beranov, Velký Beranov, Polnou, Luka nad Jihlavou, po Třešť). Pan Vlach informuje členské obce jen o těch skutečnostech, které zveřejňuje na svých webových stránkách Jihlava (obstavení účtů), ale ne o tom, co Jihlava nezveřejňuje.

Svaz nepodal na Ministerstvo vnitra žádnou stížnost, ve věci jednají jen advokáti VAS, a.s.

Pan Vlach v Dobroníně prohlásil:

Rád bych Vám tady přečetl sdělení k exekuci, je to z 16. 12.: Dnešního dne byly svazku doručeny všechny listiny týkající se exekuční částky 52 milionů korun. Takže od toho dne běží třicetidenní lhůta dobrovolného plnění.

My jsme dostali usnesení Ministerstva vnitra o tom, že rozhodnutí ze 7. 10. se podle paragrafu 62 správního řádu přerušuje. Krajský úřad dostal rozhodnutí z Ministerstva vnitra. My jsme navrhovali, aby to Ministerstvo vnitra zrušilo na základě všech dokumentů, které jsme předložili. Oni si vzali lhůtu, aby to celé prošli. A vydali určitý pokyn, který šel na Krajský úřad.

Nic z toho není pravda.

Svaz se o exekuci dozvěděl již 12. 12. 2013. „Třicetidenní lhůta dobrovolného plnění“ existuje jen v představách pana Vlacha. Přerušení správních řízení, o kterých mluví pan Vlach, se exekuce na Svaz vůbec netýkají. Svaz Ministerstvu vnitra vůbec nic nenavrhoval, ve věci jednají jen advokáti VAS, a.s. Ministerstvo vnitra nevydalo žádný pokyn, který šel na Krajský úřad.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *