Diskuse z dobronínského zastupitelstva (16.12.2013)

Ilustrační obrázek, autor: Suvro Khan

Napsal: Miroslav Mareš

Na prosincovém zastupitelstvu obce Dobronín podal předseda předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko Jiří Vlach obsáhlou ústní zprávu o situaci a pak následovala diskuse zastupitelů.

Starosta Sehnal: „Vy jste nám tady nastínil způsob, jakým by to mělo proběhnout. Bylo to projednáno s Jihlavou?“

Zastupitel Vlach: „Vítám tenhle dotaz! My jsme 4. 12. 2012 na 37. valné hromadě projednávali i vydání majetku. Usnesení je volně přístupné. Je třeba si ho přečíst kompletně až do konce. Protože novináři využívají jen části a části přecházejí. V době konání valné hromady a v době, kdy se schvalovala cena vodného a stočného pro rok 2013, byla členem Svazku i Jihlava. A zástupce města Jihlavy Svazku tyto dokumenty schválil. Kdyby je neschválil, tak jsme byli namydlení, protože Jihlava měla nadpoloviční většinu hlasů. Bylo to řádně odsouhlaseno. Byl odsouhlasený i postup při vydávání majetku Jihlavě, nebylo tam odsouhlaseno, jestli úplatnou nebo neúplatnou cestou. Podle vyjádření finančního úřadu musíme nacenit ten majetek, pokud ho budeme převádět, bude se muset zaplatit i daň. Ale to tak je. Mohu vám říct, že ani jako starosta obce jsem neudělal nikdy nic pro to, aby došlo k nějakému špatnému nakládání s majetkem obce. Znehodnocování nebo nezákonému postupu. A neudělal jsem to ani ve Svazku. Když se nějak rozhodlo, tak se rozhodlo v předsednictvu. To má to hlavní slovo. Když jsem dělal rozhodnutí já, tak jsem si na to v poslední době vždy nechal udělat stanovisko právníka. Sám si to ještě ověřuji třeba na finančním úřadě nebo někde jinde. A nevadí mi, že mě někteří otloukají. Ono – všeho do času. Ale hlavní slovo má předsednictvo, já jen drobnosti. Nikdy jsem nic neudělal tak, abych poškodil svazek a jeho členské obce. Prosím Vás, jestli Vám někdo tluče do hlavy, že obce přijdou o majetky, je to vymyšlený, je to zkreslený. Není tomu tak. Svazek je svazek. A účastníky v tom svazku jsou obce, to je pravda. Ale na majetky obcí u nich doma nikdo sáhnout nemůže. Jestli by  bylo potřeba, mohu příště pozvat právního zástupce. Ale to bych potřeboval vědět tak týden dopředu. Můžete si na něj připravit všechny možný i nemožný dotazy. On je zodpoví velmi precizně, já jsem vám to řekl jen ve stručnosti. A necítím, že by svazek měl být ohrožen. Ano, pokusy tam jsou. Souvisí s tím, že Jihlava chce za každou cenu získat Hosov. Za každou cenu. A chtěl bych Vám starším, myslím (služebně) starším v zastupitelstvu, připomenout jednu věc: My jsme se potkávali třeba s tím, kdy Jihlava nakupovala obyvatele, vyhrožovala Velkému Beranovu a tam těm obcím v souvislosti s městskou dopravou, kdy Jihlava vystoupila v tom svazku obcí Vysočiny a pak ho pan primátor ho vzal zpátky, protože ho udělal on sám bez vědomí vedení města. Kdy Jihlava uvažovala velmi vážně a nahlas, že lidé z okolních obcí budou mít dražší jízdné a vstupy do různých zařízení města, aniž by si někdo uvědomil, že ty podniky, co tam jezdí lidé z venkova, odvádějí tři procenta zisku Jihlavě.

Takže teď to není nic nového, jen to bude stupňovaný. Mě to stojí spoustu nervů, jsem přesvědčený, že jsme nikde nepochybili. No nic. Chceme se s Jihlavou rozejít, ale jak dlouho oni do toho ještě budou házet vidle?“

Sehnal: „Když jste hovořil o termínech v lednu a 8. únor. Tyto termíny Jihlava má? Máte to předjednané? A exekuční příkaz – poplatek exekutorovi bude to muset Svazek zaplatit? Nebylo by lepší exekuci zaplatit a uplatňovat u soudu nebo někde náhradu po Jihlavě?“

Vlach: Pokud bychom byli stejného ražení jako Jihlava, tak bychom to dávno uplatňovali. Co se týká nákladů, tak ve třiceti dnech od vyhlášení je skládat nebudeme. A mezitím očekáváme, že ministerstvo nějak rozhodne. Mezitím byla podaná žaloba, že krajský úřad nebyl kompetentní k takovýmto rozhodnutím u tak velkého majetku. A to je teď vše, co vám k tomu řeknu.“

Zastupitel Kazatel: „Dluh na nájemném SVAKu vůči Jihlavě – 61 milionů korun. Zaplatil to SVAK?“

Vlach: „Nemáte úplnou pravdu. Z té částky se hradily opravy. Jihlava uplatnila podíl na rozdělení majetku. Teď uvedu příklad: Kdyby na účtě bylo 100 milionů, tak Jihlava naprosto bezohledně uplatnila 54 milionů. Bez ohledu, jestli tam jsou peníze na placení toho či onoho. My jsme jim napsali, že uplatňujeme 34 milionů. My ty peníze na nájemném Jihlavě zaplatíme. Ale bude to v závěrečném vyrovnání. A nebude to takové vytrhávání. Samozřejmě, dalo by se to udělat i po částech. A teď odpovím i panu starostovi: Umíte si představit, že budeme pět let dolovat z Jihlavy peníze?“

Sehnal: „Když nám přišlo vyjádření naší právní kanceláře k exekuci, byla na konci ta klička: „Dle názoru naší kanceláře ale výklad soudu může být i jiný. O to mi šlo.“

Vlach: „Souhlas. Dle názoru právní kanceláře (Jihlavy) Ondruš je to takhle. Dle názoru naší právní kanceláře je to takhle. A je to zkouška a zastrašování. A my se tomu musíme bránit. A nebráníme se neúčinně.“

Kazatel: „Nájemné za rok 2013 – první čtvrtletí – 11 milionů – bylo Jihlavě vyplaceno?“

Vlach: „To je zase věc vyšperkovaná novináři. Vysvětlím v kostce. Tady jsou majetky, které spravuje Vodárenská. A nájemné určuje provozní smlouva. A pak jsou tam opravy. Jihlava má v rámci provozovaného majetku, protože si ho nevzala, dejme tomu 340 plus 85 milionů. A z 85 milionů se vytvoří pro Jihlavu určitý balík nájemného. A abychom nebyli otloukaní novinářema a Ondrušem, tak přílohu provozní smlouvy schvalovala i Jihlava na 47. valné hromadě, tak předsednictvo tuto část ukládá na zvláštní účet svazku a sdělila Jihlavě, že jim maximálně může udělat zápočet těch 17 milionů., který dluží (Jihlava svazku). Každý měsíc tam přirůstá. Až do 31. 12. 2013. Pak ať si to vyřizuje vodárenská jak chce! Ty peníze Svazek nepoužívá! Ty jsou tam utopený. 85 milionů je celkové nájemné, z toho má třeba Dobronín milion a šest set padesát tisíc.“

Kazatel: „Žádná obec nemůže přijít o majetek?“

Vlach: „To garantuju! To právně není možný. Svazek může teoreticky přijít o majetek.“

Kazatel: „Co když svazek nebude mít na zaplacení dluhů Jihlavě? A bude v další exekuci? Jak tomu svazek zabrání? Vy říkáte, že máte hodně peněz.“

Vlach: „Je to váš názor a vaše konstrukce. Já tady tvrdím, že na majetek obcí nemůže být sáhnuto. Pokud se budou dodržovat aspoň základní zákony republiky, pak svazek nemůže být ohrožený. A nějaký hromy, blesky, zastrašování, nátlak na obce – podívejte, oni jinak jednat neumějí. V minulosti jim to asi přineslo dostatek klientů.

Jenom chci říct, že stejná advokátní kancelář, co zastupuje Jihlavu, tak zastupuje i společnost Bogl a Krýsl, to je ten most u Studénky a díky této společnosti si pozůstalí už pět let nemohou sáhnout na nic. To jsem odbočil. Na příští zasedání (zastupitelstva v Dobroníně) můžeme pozvat i našeho právníka (svazku), my děláme všechno pro to, aby k tomu vyrovnání došlo. My jsme oslovili Jihlavu, aby byli v komisi, která bude vybírat ocenitele majetku – na nic nereagujou! Dokonce v majlový poště sdělili, že se svazkem komunikovat nebudou. Ale nebudu se dál k tomu vyjadřovat.“

Kazatel:“ Chtěl bych mít jako zastupitel obce Dobronín jistotu, že majetek obce není ohrožen. A měli jsme to od naší právní kanceláře písemně, že náš majetek není ohrožen. SVAK se exekučními příkazy může dostat do problémů.“

Vlach:“ Když si to zastupitelstvo odhlasuje, tak to udělám. Je tady případ Kunštátu. Kunštát nedostal vůbec nic. Dokonce ani to, co mu jejich svazek nabízel. Když se Kunštát trhnul. Je tam i rozhodnutí soudu. Rozhodnutí soudu tam je. My nemáme zájem poškodit Jihlavu, ale nemáme zájem, aby obce ostrouhaly.“

Zastupitel Rutsch: „Díval jsem se na to z pohledu ceny vody za dva nebo tři roky. Když bude cena vody stejná, bude to lidem jedno. Ale jestli bude vysoký nájem za transport vody přes Jihlavu, tak aby z toho nevzešlo zvýšení ceny vody v Dobroníně třeba o sto procent. Pak bychom vypadali jako blbci.“

Vlach: „Cena vody je daná sociálním stropem. To je dneska spočítaný ve vztahu k spotřebnímu koši. Nicméně jsem nikdy netajil to, že evropský peníze jsou drahý. Když Vám Evropa poskytne peníze, tak Vám nastaví finanční model, což je to, že během dvaceti let peníze, které vypotřebujete, musíte vytvořit. Během dvaceti let. To je každý rok pět procent plus inflace. Nájemné by mělo narůst o pět procent. Evropská komise nejdříve navrhovala čtyřicet let, ale protože Česká republika je papežštější než papež, tak naši hrdinové navrhli místo čtyřiceti let jen dvacet let. U čtyřiceti let by to bylo ročně jen dvě a půl procenta. Matematici tady mě kontrolují? Takže teď se o tom jedná na ministerstvech. Inflaci my tady neovlivníme a svazek taky ne. Ty peníze na obnovu se musí vygenerovat. To je odpověď na to, jak se bude konstruovat cena vody.

Protože se komunál stal stoprocentním vlastníkem, tak není zájem vytvářet zisk a zisk se vytvářel tak, aby se nemusel vyplácet zisk těm Francouzům. Obce a svazky si nakoupily těch čtyřiatřicet procent akcií od těch Francouzů. A ty peníze by rády zůročily. Teď je tady otázka, aby se ten socialistický podnik změnil, protože ve VASce to přetrvalo. Pokud bych byl vlastníkem divize Jihlava, tak by tam došlo ke snížení o jednu třetinu pracovníků. Už teď k tomu dochází a bude k tomu docházet. Když mám velký celek a je v něm soudržnost, tak cena vody je někde a pro všechny stejná. Jestliže někdo odejde, tak budete mít třeba i vyšší náklady. Na jedné straně město a jeho síť a na druhé straně vesnice. Nedokážu říct, jak se tohle srovná. A jaká bude nákladová cena. A jaký bude na Hosově nákladový zisk pro prodej Jihlavě?“

Kazatel: „VAS má smlouvu s Jihlavou?“

Vlach: „VAS má platnou smlouvu s námi do konce roku 2014. A jestli má VASka smlouvu s Jihlavou nebo JVAKem řešit tady nebudu, to je jejich věc.“

Kazatel: „Jaký je objem vyrobené vody pro Jihlavu?“

Vlach.: „SVAK žádnou vodu nemá. Ale vím, co myslíte. Došlo k poklesu ve výrobě vody asi o padesát tisíc kubíků. Nezabývám se náklady na vodu v Jihlavě, to jsme kdysi dělali s Kodetem (dnes náměstek primátora, kdysi člen předsednictva SVAku).“

Kazatel: „Takže spotřeba Jihlavy byla kolik?“

Vlach: „Já to počítám v jiných číslech. Mě od jisté doby zajímají výrobní režie. Ale čísla si vytáhnu na svazku a panu Kazatelovi je pošlu.“

Sehnal: „Překvapuje mě, že tahle informace, kterou jste nám tady dal v půlhodinové kostce, že nešla na obce. Jestli vy to máte takhle v hlavě, tak ten právník svazku by to měl poslat na obce. Tajemník to mohl hodit na papír a poslat na obce a ty obce mají jiný pohled na fungování svazku.“

Vlach: „Pane starosto, to, o čem mluvíte, bude součástí projednávání předsednictva 19. 12. ráno a pak valná hromada. A ucelený pohled půjde na obce. Jednou za čtrnáct dní dostávají obce právní rozbory.“

Sehnal: „To ano, právní rozbory jsou právní rozbory. Vy jste to tady řekl srozumitelně.“

Vlach: „Bude výstup z předsednictva, aby to bylo lidsky stravitelný.“

You may also like...

1 Response

  1. 21.12.2013

    […] Pokračování příště: Odpovědi předsedy Vlacha na dotazy Dobronína […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *