SVAK ocenila firma, která nepublikuje účetní uzávěrky. A majitele má asi na Kypru.

Ilustrační obrázek

Napsal: Miroslav Mareš

Mnohamiliardový majetek Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko znalecky ocenila firma BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. Není jasné, odkud získali představitelé SVAK Jihlavsko informace o firmě BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o., ale v obchodním rejstříku znalecká firma naposledy publikovala účetní uzávěrku za rok 2008.

Nezveřejňování výsledku svého hospodaření a společník (vlastník) BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. mající sídlo na Kypru jsou hlavní momenty, které mohou zpochybňovat kvality Znaleckého ústavu.

Nezveřejňování účetní uzávěrky po roce 2008

Povinnost publikovat účetní uzávěrku ukládá firmám  § 38i zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obch. zák.“), kde se uvádí v písmenu c), že součástí sbírky listin jsou „výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis a je-li uložena povinnost ověření účetní závěrky také zprávu auditora o něm, mezitímní účetní závěrky, pokud jejich sestavení vyžaduje tento zákon, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami; na listině obsahující rozvahu (bilanci) musí být uvedeny identifikační údaje osob, které ji podle zákona ověřují“.

Zákon o účetnictví právě v souvislosti s nezveřejněním účetních závěrek uvádí v § 37 odst. l písm. f): „účetní jednotce, která nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu způsobem stanoveným tímto zákonem, se uloží pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem …“. Problém je, že ke kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem a k ukládání pokut je v prvním stupni příslušný kontrolní orgán při své činnosti podle zvláštních právních předpisů a finanční úřad při správě daní. Zatím není znám případ, že by finanční úřady za porušení této povinnosti ukládaly pokuty.

Možnost ověřit si finanční situaci obchodních partnerů chrání podnikatele před uzavíráním kontraktů s předluženými nebo jinak nedůvěryhodnými partnery.

Vlastník z Kypru

Jediným společníkem (vlastníkem) znalecké firmy je kyperská firma ECV Central European Advisory Limited se sídlem v prvním patře, Stasikratous 20, Nicosia, Kyperská republika.

Jednatelka znalců pro SVAK „z Plzně“

Podle obchodního rejstříku je jedním z několika jednatelů BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. Dana Trezziová. Jednatelka  Trezziová studovala pětiletý obor od ledna 2006 do května 2007, žádný individuální studijní plán nebyl doložen. Sama Trezziová uvedla pro Parlamentní listy, že studovala řádně a detaily rozebírat nechce.

Zdroje informací použité v textu:

1. Obchodní rejstřík – www. justice.cz pod heslem: BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o.

2. http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Plzenska-prava-O-titul-muze-prijit-dalsich-70-rychlostudentu-163321

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *