SVAK pod ochranou Státní bezpečnosti: Spolupráce za čtvrt milionu

Napsal: Miroslav Mareš

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko plánovalo uzavřít smlouvu o „píár“ spolupráci s Pavlem Kuchálikem. Kuchálik působí jako organizační poradce a v nástinu spolupráce s předsednictvem Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko si své služby cenil na čtvrt milionu korun. Částka měla být splatná ve dvou splátkách sto a sto padesát tisíc korun. Žádoucím cílem spolupráce SVAK Jihlavsko s organizačním poradcem Kuchálikem bylo „najít možnosti na masivní zveřejnění argumentů Jihlavského vedení a pozitivně tak ovlivnit veřejné mínění a postoje odborné veřejnosti. Eliminovat tak maximálně možným způsobem vliv právních zástupců města a představitelů Magistrátu a omezit tak jejich ovlivňování soudů a dalších správních orgánů, které ve věci rozhodují. Upevnit názorovou shodu všech členů SVAK a kolektivně dodržovat domluvenou linii ve vztahu k vedení Jihlavy.“

Aby mohla být spolupráce mezi organizačním poradcem Kuchálikem a předsednictvem SVAKu maximálně utajena před jednotlivými členskými obcemi i před veřejností, měla být výplata čtvrtmilionového Kuchálikova honoráře realizována přes právní kancelář SVAKu.

Jednání mezi organizačním poradcem Kuchálikem se uskutečnila na přelomu listopadu a prosince. Pavel Kuchálik je bývalý důstojník I. správy Sboru národní bezpečnosti, pod tímto úředním názvem fungovala Státní bezpečnost. V hodnosti majora měl Pavel Kuchálik na starosti „Ideodiverzi“. Úkolem oddělení „Ideodiverze“ bylo provádění tajných vlivových  operací a akcí, zejména k podpoře boje za udržení světového míru, paralyzování a oslabování činnosti nepřítele, posilování obranyschopnosti a bezpečnosti ČSSR a zemí socialistického společenství v oblasti politické, ideologické a ekonomické.

DOKUMENT: Organizační řád I. správy Sboru národní bezpečnosti 

Činnost I. S-SNB je zaměřena na zajišťování bezpečnosti a posilování obranyschopnosti ČSSR a zemí socialistického společenství specifickými prostředky, metodami a formami práce; I. S-SNB odhaluje a neutralizuje podvratnou činnost nepřátelských speciálních služeb, zrádné emigrace, ideodiverzních center, provádí opatření na ochranu ekonomických zájmů ČSSR a pro rozvoj ekonomiky ČSSR a zemí socialistického společenství a v oblastech vědy, techniky a vojenství.

Zdroj: Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 32/1980

Pokračování příště: Dekonspirace majora Kuchálika

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *