SVAK pod ochranou STB: Dekonspirace majora Kuchálika

Napsal: Miroslav Mareš

Jako organizační poradce měl pro Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko pracovat Pavel Kuchálik. V době komunistického režimu měl Pavel Kuchálik hodnost majora a byl služebně zařazen v 31. odboru I. správy Sboru národní  bezpečnosti. Pod úředním označením I. správa Sboru národní bezpečnosti se skrývala rozvědka Státní bezpečnosti. 31. odbor měl na starosti boj s ideologickou diverzí a ochranu politických zájmů komunistického režimu v zahraničí. Pavel Kuchálik jako důstojník Státní bezpečnosti se zdokonaluje ve francoužštině. Dne 15. 7. 1988 je služebně vyslán na legální rezidenturu Státní bezpečnosti v Paříži. Dostává legální diplomatické krytí jako III. tajemník Federálního ministerstva zahraničních věcí (FMZV). Pracuje jako zástupce rezidenta v Paříži. Pozice II. tajemníka nebyla obsazena a tvořila kádrovou zálohu, pokud by některý z diplomatů byl odhalen a vypovězen z Francie. Úkolem majora Kuchálika v Paříži byl boj s „ideodiverzí“ demokratických států vůči komunistickému režimu v ČSSR a boj s nežádoucími aktivitami československých emigrantů. Tento boj znamenal také „aktivní opatření“,  která měla ovlivnit jednotlivce i společnost v pozitivním pohledu na československou zahraniční politiku. Rezidentura Státní bezpečnosti v Paříži patřila vedle rezidentur v Německu a Rakousku mezi personálně nejsilněji obsazené legální rezidentury Státní bezpečnosti na počátku roku 1989 .

Pokračování příště: Aktivní opatření poradce Kuchálika

You may also like...

1 Response

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *