Péče řádného hospodáře leží na zastupitelích členských obcí SVAKu

Napsal: Miroslav Mareš

Povinnost péče řádného hospodáře se týká i členů orgánů právnických osob veřejného práva (obcí, krajů apod.) a dopadá tak např. na zastupitele, radní či starosty. Péče řádného hospodáře spočívá především v obstarání dostatku informací pro učinění kvalifikovaného rozhodnutí. Stále více zastupitelů ale o problematice pitné vody neví mnoho a odkazují občany s dotazy na Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Neochota komunálních politiků odpovídat na dotazy je tak jasným doznáním porušení pravidel péče řádného hospodáře. Každý občan jako volič může svého místního politika otestovat, zda problematice obecních vodovodů a kanalizací rozumí a tím vykonává péči řádného hospodáře.

Zásadní novinkou v českém prostředí je  zavedení tzv. pravidla podnikatelského úsudku (business judgment rule). Od něj si tvůrci zákona slibují silnější postavení statutárních orgánů. Ty budou disponovat větší rozhodovací volností v rámci obchodního vedení, aniž by byly příliš svázány strachem z odpovědnosti za hospodářský důsledek svých rozhodnutí.

Pravidlo podnikatelského úsudku upravuje zákon o obchodních korporacích v rámci pravidel jednání členů orgánu korporace (SVAK Jihlavsko). Zákon v § 51 odst. 1 stanoví, že „pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace“.

Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. (§ 159 odst. 1 Novely občanského zákoníku)

Výmluvy  zastupitelů o tom, že „vodárenská problematika je složitá a starosta o tom zastupitelům neřekl, proto za nic nemohou a za nic neručí“ nemusí stačit k obhájení zásady péče řádného hospodáře o obecní vodovody a kanalizace. Opakovaně si v zastupitelstvu obce Polné například odhlasovali, že jiné informace o vodárenské problematice slyšet nechtějí.

Nově od letošního roku mají zastupitelé povinnost si před rozhodnutím všechny informace obstarat a pokud to neudělají, přičítá se to k tíži jim, nikomu jinému.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *