Rozhovor s dlouholetým pracovníkem ve vodním hospodářství, panem Miroslavem Zvolánkem

Otázky kladl: Miroslav Mareš
Editoval: Roman Vařejčka

Problematiku vodárenství v Polné zná Miroslav Zvolánek desítky let jako zaměstnanec vodařů a poslední roky i člen rady města Polná. Miroslav Zvolánek je uznávaným odborníkem.

Od kdy jste byl zaměstnán na polenské vodárně?

Od roku 1977, od samého počátku. Stavební část úpravny byla před ukončením. Technologická část byla v začátcích a na té jsem se podílel. Po třech měsících přišel tehdejší ředitel pan Beránek, abych technologickou část dozoroval.

Kolik mpitné vody jste mohl vyrobit za pětatřicet roků života na polenské vodárně?

Za mé pracovní období bylo vyrobeno na polenské úpravně cca lO mil. mpitné vody.

Co musím umět, abych mohl pracovat ve vodárně?

Technologii úpravny. Čeření, filtraci, ozonizaci vody. Znát posloupnost procesů při výrobě vody. Polenská vodárna byla roku 1977 technologicky nejlíp projektovanou úpravnou s dvoustupňovou úpravou a s ozonizací.

Jak vypadal pracovní den ve vodárně?

Do práce jsem chodil vždy dříve než zaměstnanci a to z toho důvodu, abych se seznámil s problémy odpolední a někdy i noční směny. Řídil jsem jak výrobu vody na úpravně, tak i rozvodní síť v severní části jihlavského okresu: od Puklic přes Vysoké Studnice, Černou, až po Větrný Jeníkov.

Jak často byly poruchy?

Na úpravně vody se vyskytovaly poruchy běžného typu, víceméně se jednalo o opravy. Na vodovodních řadech se vyskytovaly poruchy v průměrném počtu dle druhu materiálu.Větší množství poruch je v zimním období.

Jak často jste ochutnával kvalitu vyrobené vody?

Vodu můžete ochutnávat jak často chcete, ale kvalita vody se kontroluje laboratorními rozbory. Hlavně kvalita surové vody, která jde do výroby a podle toho se dávkují přísady na úpravu vody. V Polné se používaly chemikálie: Prefloc – síran železitý a hydrát vápenatý. Na bakteriologické udržení nezávadnosti vody se používal chlor.

Umíte vyrábět vodu podle přání odběratele?

Podle přání zákazníka nelze vyrábět pitnou vodu. Jakost vody musí splňovat vyhlášku MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění.

Pod Polnou jsou údajně trubky z Rakouska -Uherska i socialismu, ale jsou v rozdílné kvalitě…

Letopočet na vodojemu v Palackého ulici je z roku 1906. Rozvodné řady ve městě jsou vyměněné. Z tohoto roku je pouze potrubí z prameniště do vodojemu u Zímova rybníku, které je mimo provoz.

Kolik toho ještě mohou trubky vydržet?

V Polné jsou rozvodné řady ocelové, litinové, PVC, polyetylen. Největší  problém je se životností ocelového potrubí. Jedná se o větší průměry (300 a 200 mm) v délkách cca 3000 a 1500 m. V 70. letech byla provedena studie, která počítala s druhým tlakovým pásmem a vodojemem na Celenském kopci mezi Polnou a Dobroutovem, odkud se počítalo zásobování Polné ve vyšších částech a dále zásobování obcí Záborné, Dobroutova, Janovic a Skrýšova.

Kolik peněz byste potřeboval na kompletní výměnu trubek pod Polnou?

Toť otázka. Nechtěl bych stanovit finanční náklady jako dogma. Určitě by se jednalo o desítky milionů a o to, jaká technologie se použije – výkopová, bezvýkopová, vtahování rukávce nebo vtahování potrubí.

Které řešení mám jako občan Polné podporovat?

Jako občan se v tom budete těžko orientovat. Já bych to nechal na projektantech. Každé řešení má svoje pro i proti.

A co se připojit trubkou k Havlíčkobrodsku a mít vodu za 65 Kč/mplus dopravu?

To je lákavá cena za m3. Ale je zapotřebí další investice na vodovodní řad z Přibyslavi do Polné. Nedoporučuji. Jeden přivaděč je z Jihlavy. Byl budován jako doplňkový zdroj, dnes je hlavním zdrojem.

Když je ze záložního přivaděče vody z Jihlavy hlavní zdroj vody pro Polnou, má to rizika, nebo  problémy?

Nenese to v současné době žádná rizika ani problémy.

A pokud jako radní  Polné máte volit mezi dodávkou vody a domácí výrobou  v Polné, které řešení zvolíte?

Pořád preferuji domácí výrobu vody. Aby se úpravna rozjela co nejdříve. Dlouhodobá odstávka nepřinese nic dobrého.

Co by mělo být prioritou Polné na příští volební období, na roky 2014 – 2018?

Záleží na jednotlivých politických stranách (hnutích) a kandidátech, s jakým programem předstoupí před voliče a prioritu si určí každá strana či hnutí.

Kde bylo rozhodnuto o zastavení úpravny vody v Polné.

Zastupoval jsem město v předsednictvu SVAKu. O uzavření byl přednesen návrh ředitelem VaS a.s. Ing. Karlem Fuchsem. Řekl jsem, že s tímto návrhem nesouhlasím a že to musíme projednat v Radě města. Z jedenáctičlenného předsednictva se Polné nikdo nezastal.

Začíná být vidět, že se možná něco stalo špatně…

Něco se špatně stalo. Já jsem o tom hned informoval našeho starostu. Spolu se ale v pohledu na tento problém neshodneme. Máme spolu dál dobré osobní vztahy, ale tady se neshodneme.

Jihlavský okres ušetřil, když se zavřel nákladný proces výroby vody v Polné…

Úpravna nevyrábí drahou vodu. Výrobní cena za kubík vody je 28 Kč, na Hosově je cena 21 Kč. Když polenská úpravna pojede čtyřiadvacet hodin denně, bude výrobní cena vody jinde. Je potřeba se postarat o další napojení a dodávku vody pro další obce.

Pamatujete v předsednictvu SVAKu spor nebo diskusi o polenské vodárně ?

Za dobu, co jsem byl v předsednictvu, taková diskuse nebyla. Až na posledním jednání předsednictva, kde jsem byl, vystoupil ředitel Fuchs s informací o uzavření vodárny.

Rok 2025 – vodárenství v Polné. Jak by vypadal ideální stav?

Ve vodárenství ideální stav snad ani neexistuje. Představa je v horizontu několika let i desetiletí. Zaleží na finančních prostředcích. K úpravně vody? Zprovoznění a doplnění výroby vody z podzemních zdrojů.

Je možné zásobovat Polnou jen z podzemních zdrojů?

Lze to, ale záleží na vydatnosti podzemních zdrojů v l/s. Na doplnění výroby by stačilo 5 l/s, což je reálné.

Pokud chce Polná zůstat ve Svazku, jaké kroky by měla podnikat, aby byla znovuotevřena vodárna?

K celé problematice by zastupitelstvo mělo zřídit komisi, která by se danou problematikou zabývala a předkládala návrhy Radě a Zastupitelstvu města.

Vzal byste vedení takové vodárenské komise?

Myslím si, že by to měl dělat starosta. Členem komise bych chtěl být.

Jaké návrhy byste jako radní města rozhodně podpořil a které rozhodně nepodpořil?

Podpořil bych rozjezd úpravny a výrobu vody pro Polnou v Polné. Měl by být vytvořen nějaký dokument, ve kterém by bylo řečeno, co by měl SVAK jako řádný hospodář pro Polnou zajistit. A následně vyžadovat plnění úkolů, které určí zastupitelstvo města pro SVAK.

Jak cítíte stanoviska a postoje kolegů zastupitelů kolem vodárny v Polné?

Zastupitelé to vidí jako problém, ve kterém je složité se orientovat. A ještě složitější je „právní válka“ SVAKu s Jihlavou. Vodárna je citlivý místní problém.

Návrh na vystoupení Polné ze SVAKu byste podpořil?

Pokud SVAK bude provozovat polenskou vodárnu, tak o tom nemusíme ani přemýšlet. Jsme jako město majitelem vodohospodářského majetku vloženého do SVAKu. Úpravna se provozovala třicet roků, není zanedbaná.

Proč se úpravna neprovozuje?

Nevím. Úpravna Polná jela celé roky do pololetí 2013 bezproblémově. Uvažovat o velkých investicích do technologie není potřeba. Opravy technologie úpravny potřebují, ale dalších dvacet let provozu je reálně možných.

A v případě vystoupení ze SVAKu je vodárna Polné?

Asi jde o společný majetek, je to privatizovaný majetek v roce 1993. Stojí v Polné, slouží Polné a Dobronínu, ale určit vlastníka by asi musel soud.

Je třeba nejdříve vyřešit otázku vystoupení ze Svazku, nebo rozběhnutí polenské vodárny?

Nemusí se vystupovat ze SVAKu, stačí rozjet vodárnu. Je to náš majetek (myšleno obcí Polná a Dobronín). Když bude SVAK postupovat podle rozhodnutí zastupitelstva, měla by se vodárna rozjet. Jsou tam nové střechy, nová okna. Potrubí z nerezu. Provozovat to jde.

Jak se díváte na úspory, které vzniknou uzavřením vodárny?

Na pracovním semináři byly přednesené informace, ale o úsporách nejsem vnitřně přesvědčený. Mluví se o nákladech tří milionů na konzervaci, ročně bude stát doprava vody přes dva miliony korun.

Vznik městské „vodárenské“ komise byste podpořil?

Musí padnout rozhodnutí, „co dál?“, nejlépe do pololetí 2014. Navrhnout by to měl starosta města. Ale nemám problém ten návrh podpořit, pokud ho navrhne kdokoliv ze zastupitelů. Máme čas asi půl roku do voleb, může o tom rozhodnout třeba až nové zastupitelstvo.

Bylo by náročné provozovat „vodárnu a trubky“ samostatně jako město (bez SVAKu)?

Politickou zodpovědnost by mělo zastupitelstvo a starosta. Musel by se vybrat provozovatel. Fungují tak jiné obce, může tak fungovat i Polná. Jestli by se pak zlevnila voda by se muselo spočítat. Jihlava má vodu levnější po vystoupení ze SVAKu asi o pětikorunu. Ale nejsem zastánce rychlého vystoupení ze SVAKu.

Jak je to se ztrátovostí vody při dopravě ve vodárenské síti?

Ztráty jsou kolem sedmnácti procent, to je přijatelné číslo. Promítá se do cenových kalkulací. Potrubí není ve stoprocentním stavu, aby všechna voda, kterou do potrubí pustíte, skutečně dotekla do domácností. Ztráty při dopravě jsou obecným jevem.

Tak nařídíme vodařům snížit ztráty na jednociferné číslo (pod deset procent)!

Jestli někdo dokáže mít ztráty pod deset procent, tak před ním „smeknu klobouk“ jako člověk z branže. Tohle nejde nařídit „od stolu“ jako vlastník provozovateli. Poruchy Vám „berou vodu“. Když je porucha vidět na povrchu, tak ji opravíte zhruba za 10 hodin. Lokalizovat poruchu, kde voda jde směrem dolů z potrubí, trvá déle. Tužkou na papíře možná ztráty dostanete pod deset procent, ale jinak těžko.

Vstupní cena surové vody?

Polná měla vodu z Jamenského potoka od Povodí Vltavy, s.p. a tam se platilo tři koruny za kubík. Jihlava má surovou vodu z Hubenova za šest korun za kubík. To je Povodí Moravy.

Kdybych měl soukromý rybník, tak bych Vám prodával vodu…

Jako Trautenberk v Krkonošských pohádkách? V pohádkách jde všechno. Voda ve Vašem rybníku není Vaše. Nejde prodávat vodu.

Stávalo se, že jste při výrobě vody v Polné „nestíhali“ uspokojit poptávku?

Když byla voda za osmdesát halířů a denní spotřeba dvě stě sedmdesát litrů na obyvatele, tak jsme obrazně „koukali na dno vodojemu“. Od šesti večer do deseti šla voda ve vodojemu rapidně dolů. Jezdili jsme i v autě s policií kontrolovat, jestli někdo nestříká vodu na zahrádku. Od Puklic přes Luka a další vesnice. To stála voda osmdesát haléřů a byla obrovská spotřeba. Dneska máme vodu za osmdesát korun.

Kdy překročíme cenu sto korun za kubík?

Záleží na růstu cen vstupů, hlavně elektřiny. Janovice, Arnolec, Černá mají vodojemy gravitační, voda teče samospádem. Polná má čerpanou vodu a v každém kubíku vody je náklad na elektrickou energii. Čerpá se voda do úpravny a pak do vodojemu.

Kdybyste opět dostal mandát znovu zastupovat Polnou ve SVAKu, vzal byste to?

Musel bych mít pocit, že jsem pro město Polná platným členem předsednictva SVAKu. Když se rozhoduje o majetku Polné v předsednictvu, musím mít možnost říci svůj názor. Ten pocit jsem neměl.

Jak to tehdy vypadalo na jednání předsednictva SVAKu, když jste se poprvé dozvěděl o uzavření provozu polenské vodárny?

Přečetla se zpráva a byl jsem jediný, kdo se ozval. Na předsednictvu tehdy bylo jedenáct lidí. Nebyla k tomu diskuse ani připomínky.

Mlčenlivý souhlas předsednictva SVAKu s uzavřením vodárny v Polné?

Lze to tak říci. Předseda SVAKu je bývalý starosta Dobronína, měl mít na věci větší zájem. Ale nechci to víc hodnotit.

Voda do Polné přivaděčem teče čtrnáct dní, protože není spotřeba?

Voda teče rozvodnými řady Jihlavy, vodojem Hosovským a Lesnovským. Při spočítání uvedeného zařízení je možná dodávka až čtrnáctidenní.

Stalo se někdy, že by „spotřebitelé“ vypili vodojem?

Asi v osmdesátých letech jsem jako vedoucí provozu v Polné měl jednou nebo dvakrát nahnáno. Hrozilo, že budeme na suchu. Dnes to hlídá dispečink.

Z jakých vodárenských událostí v roce 2014 byste měl radost?

Kdyby se rozjela vodárna. Je potřeba komunikace mezi městem Polná a SVAKem.

Dovážet „levnou jihlavskou vodu“, nebo vyrábět o něco dražší domácí vodu?

Pět korun na kubík není podstatný cenový rozdíl. Pro budoucnost je lepší mít výrobu vody v Polné. Podzemní vodu jako zdroj pro vodárnu je šance v okolí Polné najít. Dokonce řeknu, že je to jisté. Větší firmy už na to mají přístroje. Pokud by se dělaly vrty, je potřeba je dělat v okolí Jamenského potoka. Tam už máme přívod a náklady by nebyly taky vysoké. Podzemní vrty by sloužily k překrytí doby, kdy má voda příliš dusičnanů, jako například při jarním tání.

Kolik času potřebuje „městská vodárenská komise“ k návrhu pro zastupitelstvo? Pomohlo by třeba mimořádné zasedání zastupitelstva?

Mimořádné zasedání si dovedu představit. Co se týká času, záleží na podkladech a číslech, které budou komisi předloženy. Je potřeba to korektně vysvětlit i zastupitelům, aby se rozhodli.

Cítíte shodu zastupitelů s Vaší myšlenkou rozjet vodárnu?

Spíše si zastupitelé shání informace. Názorově je zastupitelstvo někde uprostřed, nepřevažuje tam výrazně některá alternativa pro budoucnost Polné.

A co řešit celou věc peticí nebo referendem?

Nejsem příznivcem těchto řešení. Mělo by se to řešit na zastupitelstvu. Komise zastupitelstva. A jednání se SVAKem a provozovatelem. Korektní jednání.

Co nejčastěji vysvětlujete jako radní občanům Polné, na co se ptají?

Na uzavření vodárny, na převedení do režimu záložního zdroje. A na moje připomínky k tomu. Když byla úpravna vody v provozu, připomínky občanů nebyly. Co umím vysvětlit, to jim vysvětlím.

Vy jste měl přednést na jaře 2013 na předsednictvu SVAKu návrh Polné na mimosoudní řešení sporu SVAK – Jihlava…

Jednání začalo ráno v 8 hodin, musel jsem v 10 hodin odejít. Nedostalo se to na pořad jednání než jsem odešel. Dvě hodiny se jednalo tehdy o problému SVAK – Jihlava a nebylo vhodné do toho vstupovat s požadavkem Polné, že „Polná něco požaduje“. Náš starosta byl trochu rozzlobený, blíž to nechci rozebírat.

A finanční náklady právní války?

Finance z nájemného „za trubky“ lze použít na financování právníků. Ale nejde žádat po obcích mimořádné příspěvky na právníka nebo na soudní vyrovnání z jejich obecních pokladen. Na jednom z jednání předsednictva, někdy zkraje roku 2012, pan předseda řekl, že náklady na soudní vyrovnání ponesou finančně všechny obce. A že obec Dobronín je připravena. Já jsem řekl, že Polná připravena není.

Měl jste jako zástupce Polné své návrhy pro předsednictvo?

Navrhoval jsem Viktora Wölfla (starosta Luk nad Jihlavou, odstoupil z předsednictva počátkem prosince 2013) na místopředsedu SVAKu, ale řekl, že to v žádném případě nebude vykonávat.

Mohou členské obce doplatit v konečném důsledku na právní válku a finanční vyrovnání s Jihlavou?

Mohou. Taky jsem se proti tomu ohradil v předsednictvu.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *