Připravme si peněženky

Začátkem června se sešli polenští zastupitelé na svém 21. zasedání, aby projednali mimo jiné 13. bod programu jednání: Stanovisko zastupitelstva města k problematice SVAK Jihlavsko.

Zastupitelům byly předloženy obsáhlé materiály, které komentují velké úspěchy SVAKu v minulosti. Bohužel materiály neobsahovaly žádná řešení současného stavu, ani návrhy nebo vize pro budoucnost.

Od roku 2012 po vystoupení Jihlavy ze SVAKu vede Jihlava spor se SVAKem o vypořádání majetku. SVAK již zaplatil Jihlavě téměř 100 milionů korun. Úroky z prodlení za pozdní placení a vodárenská exekuce jsou škody na společném majetku. My zatím nevíme, kdo tyto škody způsobil, ale s jistotou víme, že náklady to budou nemalé. Jihlava se SVAKem vede cekem 11 soudních a správních sporů, ve kterých prozatím nebyl SVAK úspěšný ani jednou.

Polná je po Telči druhý největší podílník ve SVAKu (cca17,%), pokutu a právníky bude muset uhradit ve výši svého podílu. A to buď v ceně vodného, odložením investic, nebo i jinak. Částka v tento moment ještě není konečná.

Po 20-ti letech vložení majetku Polné do SVAKu je polenská vodovodní síť ve velmi špatném stavu, město ztratilo vlastní výrobu vody a je závislé na dodávání vody z Jihlavy. Ztratili jsme soběstačnost v zásobování vodou, kterou jsme měli desítky let. Stali jsme se spotřebištěm vody vyrobené v Jihlavě. A to vše završuje výsledek, že platíme nejdražší vodu široko daleko a tedy výhoda, že se nemusíme starat, bude velmi draze zaplacena. Nikdo nemá na Jihlavsku dražší vodu než SVAK.

Na základě těchto výsledků se nabízí otázka proč zůstat ve SVAKu? Jaký je pro Polnou další přínos setrvat v tomto sdružení?

Na toto téma se odehrála i diskuze v zastupitelstvu, která byla završena návrhem sdružení nezávislých kandidátů Polná – Dobrá adresa vystoupit ze SVAKu Jihlavsko.

Z hlasování je zřejmé, že 12 zastupitelů neví, nemohou, nebo nechtějí na tuto otázku odpovědět. Hlasování se zdrželi: Bohdálek, Coufal, Dvořák P., Hradová, Kölbl, Kousal, Matula, Skočdopole, Skočdopolová, Sobotka, Šimečková, Šináglová.

Proti vystoupení: Kvasnička.

Pro vystoupení: Dvořák Z., Hladík, Klusáček, Kubová, Mlynář, Vatter, Zvolánek.

Nedělat nic je nejhorší možný způsob řešení situace, která na obyvatele Polné dopadne v podobě zvýšených nákladů na vodné. Dokonce i starosta města nemá jasný plán pro budoucnost, o kterém by zastupitelstvo mohlo diskutovat. Jak dlouho budeme čekat na nerozhodnost politických stran a hnutí zastoupených v radě města a na jejich názor k vodárenské problematice?

Ve chvíli, kdy píši tento článek (16.6.2014), cenu vody na další období neznáme, ale dá se zodpovědně očekávat celkový růst mezi 6-7%. Cena vody bude odhlasována na valné hromadě SVAKu 24.6.2014.

Tedy, milí spoluobčané, připravme si peněženky. Budeme platit za nerozhodnost.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *