Občané a zastupitelé členských obcí SVAKu Jihlavsko: Ptejte se!

Napsal: Miroslav Mareš

Kličkování před vodárenskou exekucí a průtahy s vydáváním vodárenského majetku Jihlavě znamenají nečekané starosti pro členské obce Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Místo 52 milionů korun se v exekuci bude platit kolem 60 milionů korun.

Občané a zastupitelé členských obcí, pokusme se společně najít odpovědi na základní otázky. Orgány SVAK Jihlavsko poskytují jen minimum informací a odmítají zodpovědět konkrétní dotazy:

Občané a zastupitelé, ptejte se:

1. Skončila již pravomocně exekuce, kterou vede (vedla) Jihlava proti Svazku?

2. Jaké výše dosáhly náklady exekuce, kterou vede (vedla) Jihlava proti Svazku?

3. Jaké výše dosáhl úrok z prodlení z podílu Jihlavy na peněžitém majetku Svazku?

4. Kdo, která konkrétní osoba či osoby, rozhodl o tom, že Jihlavě nebude její podíl na peněžitém majetku Svazku vyplacen včas, tj. do 31. 1. 2013?

5. Kdo, která konkrétní osoba či osoby, rozhodl o tom, že Svazek nevyplatí Jihlavě celou částku jejího podílu na peněžitém majetku Svazku, když o tom rozhodl Krajský úřad Kraje Vysočina?

6. Budou orgány Svazku uplatňovat nárok na náhradu škody proti osobě či osobám, která způsobila, že Svazek musí zaplatit exekutorovi náklady exekuce a Jihlavě úrok z prodlení?

7. Jak se odrazí zaplacení exekutorovi nákladů exekuce a zaplacení Jihlavě úroku z prodlení na hospodaření Svazku?

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *